Rekry

Ohjaajia, vaativan palveluasumisen yksikkö VillaVantaa, Vantaa

Nuorten Ystävät etsii osaavaan joukkoonsa

OHJAAJIA

eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin ajalle 1.10.2018–30.4.2019
vaativan palveluasumisen yksikköön VillaVantaaseen Vantaalle.

VillaVantaa on Vantaalla sijaitseva 15-paikkainen vaativan palveluasumisen yksikkö vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille.

Erityisryhmien asumispalveluissamme tuemme kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja tarjoamme mahdollisuuden kasvaa yksilöllisesti. Palvelut järjestetään aina räätälöidysti asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Asumispalveluidemme sitoutunut henkilökunta ylläpitää asiakkaiden kuntouttavaa arkea, joka tukee asiakkaiden monipuolista kehittymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintataitojen vahvistumista.
VillaVantaan arjessa toteutamme omaehtoista elämää ja toimintakykyä tukevaa työotetta. Kannustamme ja tuemme asiakkaita heidän omien voimavarojensa käyttöön, millä vahvistamme asiakkaiden omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.

Ohjaajan tehtävänä on ohjata, tukea ja auttaa asiakasta yksilöllisesti hänen arjessaan. Työmme lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen, kunnioittava kohtelu, osallisuuden tukeminen ja yksilöllinen palvelu.

Ohjaajan työ on ilta- ja viikonloppupainotteista kolmivuorotyötä.

Tehtävät alkavat 1.10.2018 sopimuksen mukaan.

Vaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai AMK-tutkinto.

Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä kehitysvamma-alalta, autismityöstä tai mielenterveystyöstä. Arvostamme oma-aloitteisuutta, sujuvia yhteistyötaitoja, kokemusta kuvakommunikaatiosta tai muista vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä.

Palkkaus määräytyy Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään valittavan tulee esittää rikosrekisterilain 6§:2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä. Palveluntuottajana tarkistamme myös tehtävään valittavan tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä (Terhikki/Suosikki).

Tarjoamme viihtyisän ja innovatiivisen työympäristön, haastavia töitä moniammatillisessa työyhteisössä sekä valtakunnallisen organisaation edut.

Sähköpostiosoite: jaana.jussila@nuortenystavat.fi
Yhteyshenkilö: Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Jaana Jussila p. 044 7341 413, jaana.jussila@nuortenystavat.fi
Toimipiste: Vantaa

Työpaikkanimeke: Ohjaaja
Työpaikkatyyppi: kokoaikatyö
Viimeinen hakupäivä: 23.9.2018 23:59

Hae työpaikkaa

Tervetuloa mukaan sähköiseen rekrytointiprosessiin!

Hienoa, teit päätöksen lähestyä meitä työhakemuksellasi. Osa työhakemuksen kentistä on pakollisia ja ne ovat merkitty tähdellä.

Työhakemuksessasi antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti rerkrytointiprosessin edetessä. Työnhakijarekisterin tiedot perustuvat työnhakijan antamiin tietoihin ja haastattelumerkintöihin. Työnhakijan tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman työnhakijan suostumusta.

Tutustu rekisteriselosteeseen tästä.

Olen tutustunut rekisteriselosteeseen ja lähettämällä hakemuksen hyväksyn antamieni tietojen tallentamisen.

Henkilötiedot

Ajokortti Kyllä Ei

KoulutusMuut tiedot