Rekry

Sijaisia ja tuntityöntekijöitä lastensuojelu- ja vammaispalveluiden eri yksiköihin

Nuorten Ystävät etsii

OHJAAJIA

eripituisiin sijaisuuksiin ja keikkatyöhön vammais- ja lastensuojelupalvelujen eri yksiköihin. Yksiköt sijaitsevat Muhoksella, Imatralla, Turussa ja Vantaalla.

Nuorten Ystävien lastensuojelupalvelujen tehtävänä on tuottaa lastensuojelun, perhetyön ja päihdekuntoutuksen monimuotoisia ja laadukkaita palveluja avo-, sijais- ja jälkihuollon keinoin. Kohderyhmänä ovat erilaisista ongelmista kärsivät nuoret ja heidän perheensä sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät lapsiperheet. (Muhos)

Nuorten Ystävien vammaispalvelujen asumisyksiköt on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat kehitysvamman tai kehityksen viivästymän vuoksi erityistä tukea ja ohjausta. Asukkaat asuvat ryhmäkodissa tai tuetusti omassa asunnossa. Osa yksiköistä tarjoaa myös palveluja lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat lastensuojelulain perusteella sijais-, avo- tai jälkihuollon palveluita. (Muhos, Imatra, Turku ja Vantaa)

Ohjaajan tehtävänä on yksilöllinen ja asiakaslähtöisen tuen tarpeen arvioinnin perusteella tehdyn suunnitelman mukainen asiakkaan ohjaus. Työmme lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen, kunnioittava kohtelu, osallisuuden tukeminen ja yksilöllinen palvelu. Ohjaajan työ on kaksi- ja/tai kolmivuorotyötä.

Vaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveysalan koulu-, opistoasteen tai AMK- tutkinto. Kokemus lastensuojelu- ja/tai kehitysvammatyöstä luetaan eduksi. Arvostamme oma-aloitteisuutta, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta.

Merkitse kohdassa Lisätietoja paikkakunta minne hakeudut sijaistyöntekijäksi.

Sähköpostiosoite: marianne.nappa@nuortenystavat.fi
Yhteyshenkilö: Rekrytoijat Marianne Näppä p. 044-7341 806, marianne.nappa@nuortenystavat.fi ja Nina Suoperä p. 044-7341 872, nina.suopera@nuortenystavat.fi

Työpaikkanimeke: Sijainen
Työpaikkatyyppi: osa-aikatyö
Viimeinen hakupäivä:

Hae työpaikkaa

Tervetuloa mukaan sähköiseen rekrytointiprosessiin!

Hienoa, teit päätöksen lähestyä meitä työhakemuksellasi. Osa työhakemuksen kentistä on pakollisia ja ne ovat merkitty tähdellä.

Työhakemuksessasi antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti rerkrytointiprosessin edetessä. Työnhakijarekisterin tiedot perustuvat työnhakijan antamiin tietoihin ja haastattelumerkintöihin. Työnhakijan tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman työnhakijan suostumusta.

Tutustu rekisteriselosteeseen tästä.

Olen tutustunut rekisteriselosteeseen ja lähettämällä hakemuksen hyväksyn antamieni tietojen tallentamisen.

Henkilötiedot

Ajokortti Kyllä Ei

KoulutusMuut tiedot