Koulut

Koulut

Ylläpidämme Muhoksella kahta yksityistä perusopetusta antavaa koulua, jotka tarjoavat erityistä tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen tueksi esi- ja perusopetusikäisille sekä perusopetuksen lisäopetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

Kouluillamme olemme panostaneet riittävään resursointiin ja kokeneeseen, ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Erityisluokanopettajien, aineenopettajien ja koulunkäynninohjaajien yhteistyö takaa jokaiselle oppilaalle yksilölliset tarpeet huomioivan opetuksen. Koulujemme tiivis oppilaanohjaus ja yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan oppilaiden jatko-opintomahdollisuuksille.

Koulujen aktiivinen oppilaskuntatoiminta tukee lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia oman toimintaympäristön kehittämiseen.