Blogi

Kimmo Laine

rehtori

Kirjoitettu
28.05.2019

Kun nuorena oppii!

Saako oppilas riittävästi ohjauksellista tukea hakeutua sellaiselle opintolinjalle, johon hän todennäköisesti saa opiskelupaikan ja jossa hänen lahjakkuutensa ja kykynsä pääsevät esille? Kuinka nuorta voidaan perusopetuksessa tukea löytämään itsestään ne voimavarat, joiden avulla hän voi ja haluaa kiinnittyä yhteiskuntaan ja toimia täysipainoisesti osana sitä? 

Nyt on taas se aika vuodesta, jolloin oppilaat saavat arvioinnin edistymisestään opinnoissa. Monelle kevät on myös pettymyksen aikaa, kun ovi jatko-opintoihin ei avautunutkaan. Iso haaste onkin ohjata oppilasta niin, että hän hakeutuu opintolinjalle, johon hän todennäköisesti saa opiskelupaikan ja jossa hänen lahjakkuutensa ja kykynsä pääsevät esille.

Nuorten Ystävien kouluissa oppilaanohjaukseen on panostettu siten, että oppilas saa tiiviin ja yksilöllisen ohjauksellisen tuen. Ohjauksen ja kouluopetuksen yhteinen päämäärä on rakentaa pitkälle elämään ulottuvia tukikaaria. Kouluilla on yhteinen kokopäiväinen oppilaanohjaaja, joka auttaa yhteistyössä oman opettajan ja muun henkilökunnan kanssa etsimään ja kartoittamaan nuoren väylää myöhempiin opintoihin sekä sen jälkeiseen elämään. Oppilaanohjaaja koordinoi ja järjestää oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan koulutuskokeiluja sekä työelämään tutustumisjaksoja (TET).

Oppilaanohjaajalla on runsaasti henkilökohtaista aikaa ohjaamiselle ja vuorovaikutukselle. Yksilöllisellä ohjauksella ja tiiviillä yhteistyöllä toisen asteen koulutustoimijoiden kanssa on saatu hyviä tuloksia.

Muhoksella sijaitsevien koulujemme lähellä toimii useita Ammattiopisto Luovin sekä OSAOn koulutuslinjoja ja yhteistyötä tehdään kaikkien eri paikkakunnilla toimivien koulutustoimijoiden kanssa. Nuorten Ystävien kouluissa perusopetuksen jälkeinen opiskelu- tai työtoimintapaikka on onnistuttu löytämään kaikille opintonsa päättäneille oppilaille viimeistään jälkihaussa tai lisäopetusluokassa.


Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa


Työntekijäidentiteetin rakentaminen on Nuorten Ystävien kouluopetuksessa tärkeä elementti. Oppilaalle pyritään löytämään varhaisessa vaiheessa koulun arkeen liittyviä hänelle mielekkäitä työtehtäviä, joissa hän yhdessä aikuisen kanssa voi olla aidosti avuksi ja kokea itsensä tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi samalla kun hän oppii myöhemmissä opinnoissa ja elämässä tarpeellisia taitoja ja työntekoon asennoitumisen mallia.

Työtehtävien suorittamisesta saatu aito arvostus ja luottamuksen osoitukset vahvistavat oppilaan omanarvontuntoa ja auttavat häntä kehittämään myönteistä kuvaa itsestään työntekijänä. Erilaisiin työtehtäviin osallistumisesta, koulutuskokeiluista ja TET-jaksoilta koostuu oppilaan osaamista monipuolisesti vahvistava arjen työkaluvalikoima, jonka avulla voidaan rakentaa siltoja pitkälle myöhempään elämään. Koulunkäynnin yhteydessä jopa useita vuosia kestänyt taitojen harjoittaminen kohottaa itsetuntoa ja antaa varmuutta toimia siellä, missä tarvitaan tekijöitä.

Eräs tänä lukuvuonna TET-jaksolla ollut nuorempi oppilaamme vakuutti asenteellaan ja toiminnallaan työpaikkansa siinä määrin, että hänelle räätälöitiin varsinaisen harjoittelun jälkeen kevätlukukauden aikana työpaikalla säännöllisesti toistuva harjoittelupäivä. Koulujen päättyessä työpaikan työntekijät sekä esimies surkuttelivat sitä, että he menettävät pidetyn koululaisapulaisen koulujen kesäloman ajaksi.

Kun kysyin oppilaalta, minkä ominaisuuden hän kokee vahvuudekseen, hän katsoi minua suoraan silmiin ja vastasi: ”Minä olen hyvä työntekijä.”


Kimmo Laine
rehtori
Nuorten Ystävien koulu ja Pohjolan koulu

Jaa blogikirjoitus

  

Kommentit

27.07.2019 : Rozatopaymn
Great post!

Jätä kommentti