Lahjoita

Lahjoita

Nuorten Ystävät voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lahjoitusten tuotoilla autamme toimintamme piiriin kuuluvia lapsia, nuoria ja perheitä sekä heikommassa asemassa olevia.

Kerätyt varat käytetään Nuorten Ystävien Taikasauva-toiminnan kautta:

  • Huostaan otettujen lasten, vammaisten lasten ja aikuisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sekä heidän omaistensa parissa tehtävän työn kehittämiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseeen
  • Vähävaraisten ja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden auttamiseen
  • Nuorten Ystävät ry:n sääntöjen mukaisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen

Sääntöjen mukaisella toiminnan kehittämisellä tarkoitetaan yleishyödyllisen, valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö- ja jäsentoimintaa kuten alan vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijana toimimista, sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeiden ylläpitämistä, erityiskoulujen ylläpitoa ja niiden toiminnan kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Yhdistyksen ylläpitämille erityiskouluille hankitaan iltapäiväkerhotoiminnassa tarvittavia välineitä.

Kansainvälisen toiminnan osalta kerättävät varat käytetään Nuorten Ystävien toiminnan piirissä olevien nuorten matkoihin kansainvälisiin tapahtumiin.

Lahjoitustili: Nordea FI13 1107 3000 6608 07

Rahankeräysluvan saaja: Nuorten Ystävät ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero ja myöntämispäivä: RA/2020/350, myönnetty 2.4.2020
Toimeenpanoaika- ja alue: 5.5.2020 alkaen toistaiseksi koko Suomessa, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Taikasauva-toiminta

Taikasauva-toiminta mahdollistaa asioita, jotka toimintamme piiriin kuuluvilta heikommassa asemassa olevilta lapsilta ja nuorilta jäisivät muuten kokematta.

Taikasauva-toiminnan avulla kanavoimme saamamme lahjoitukset ja muut avustukset suoraan konkreettista tukea tarvitsevien asiakkainamme olevien lasten ja nuorten hyväksi. Ohjaamme varoja erityisesti lasten harrastustoimintaan sekä muuhun yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan.

Jaettavissa olevaa tukea voi jokainen asiakkaanamme olevat lapset ja nuoret hakea joko itsenäisesti, ryhmässä muiden kanssa tai omaohjaajan/muun henkilökunnan välityksellä. Hakemukset toimitetaan järjestösuunnittelijalle.

Tukikohteet toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla.