Kuntapalvelut, Posio

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveystoimistossa asiakkaita autetaan mielenterveyden häiriöissä ja sairauksissa, erilaisissa elämäntilannekriiseissä, perheen ja parisuhteen ristiriidoissa sekä lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä pulmissa. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös Poijun päivätoiminta.

Posiolla palvelevat psykologi, nuorisopsykiatri ja psykiatri. Yhteydenotot heihin Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tai perheneuvolan kautta.

Päihdehuollon tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdepalveluja järjestetään tarpeen mukaan. Päihteiden ongelmakäyttäjiä ohjataan tarvittaessa erityispalveluihin, joista sovitaan erikseen.