Vanhempien Akatemia
Parisuhdekurssit

Parisuhdekurssit

Parisuhteen huoltokurssit

Parisuhteen huoltokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhempien välistä vuorovaikutusta ja antaa eväitä toimivaan parisuhteeseen. Kurssilla etsitään vastauksia siihen, mikä on hyvin toimivan parisuhteen resepti eli mistä aineksista toimiva parisuhde koostuu ja mitkä ovat parisuhteen yleisimmät kompastuskivet. Kurssilla pohditaan myös sitä, kuinka voisin ymmärtää paremmin kumppanini tapaa ajatella ja viestittää asioita ja kuinka osaisin kertoa omista ajatuksistani ja tunteistani niin, että kumppanini ymmärtäisi minua.

Kurssit kokoontuvat Nuorten Ystävien keskustoimistolla (Torikatu 28, Oulu). Kurssin kesto on 4x2 tuntia. Parisuhteen huoltokurssi ja lastenhoito ovat vanhemmille maksuttomia.

Kokoontumiset 20.4.-11.5.2020 klo 17.30-19.30 välisellä ajalla seuraavasti: ma 20.4., ma 27.4., ma 4.5., ma 11.5.

Lastenhoito on järjestetty 2-7-vuotiaille lapsille.

Lisätietoa sekä ilmoittautumiset Parisuhteen huoltokurssille ja lastenhoitoon 14.4.2020 mennessä:
p. 050 5685 410 ja vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi

Solmuja parisuhteessa- kurssi

Solmuja parisuhteessa- kurssi on suunnattu pariskunnille, joiden suhde tuntuu erityisen vaikealta, eron mahdollisuuskin on voinut käydä mielessä. Solmuja parisuhteessa -kurssi auttaa teitä ymmärtämään vaikeaa parisuhdetilannettanne. Ymmärryksen kautta on helpompi tehdä ratkaisuja suhteen jatkamisen suhteen.

Parisuhdevaikeudet voivat aiheuttaa kokemuksen siitä, että vain meillä voi mennä näin huonosti. Vain me voimme sotkea asiamme tällä tavalla. Vain me voimme ajautua tällaiseen tilanteeseen. Se, että ryhmässä on teidän kahden lisäksi kolme muuta paria, joiden suhde on vaikeassa tilanteessa, mahdollistaa paljon. Solmuryhmässä on toisinaan jopa hauskaa.

Kurssi on kahdeksasta kokoontumiskerrasta koostuva strukturoitu työskentelymalli. Kokoontumiskertojen aiheet ovat:
- Keitä me olemme? Tutustuminen ja kurssin sisältö. Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu.
- Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen.
- Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen.
- Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen.
- Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja tavoitteet.
- Miten toimitaan? Sanoista tekoihin.
- Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute.

Kurssi ei ole pariterapiaa ryhmässä, vaan sen tavoitteena on antaa rakenne, jonka avulla voitte ohjatusti itse käsitellä kriisiänne ja edetä ratkaisuprosessissanne. Ohjaajat ja muut ryhmäläiset ovat apuna ja tukena prosessissa.

Tavoitteet:
- ymmärrät mistä parisuhteen solmu on syntynyt
- opit käsittelemään sekä yhteiseen menneisyyteen, että nykyisyyteen liittyviä tunteita
- alat tiedostaa, mitä tahdot parisuhteen jatkon suhteen
- kuulette toisten parien kokemuksia ja sitä kautta voimaannutte vertaistuesta
- kurssin jälkeen teidän on helpompi puhua ja kuunnella sekä ratkoa eteen tulevia ristiriitoja
- keskusteluyhteytenne paranee

Työskentelymenetelminä kurssilla käytetään ohjaajien alustusten lisäksi yksilötehtäviä, tehtäviä oman kumppanin kanssa, ryhmäkeskustelua sekä toiminnallisia menetelmiä. Kurssiin sisältyy Solmuja suhteessa -työkirja ja lukukirja, jotka voitte ostaa kurssin alussa Vanhempien Akatemiasta. Kurssin ryhmäkoko on pieni, tyypillisesti 4 paria.

Solmut-kurssin ohjaajina toimivat Vanhempien Akatemiasta KM, Lapsiperhetyön asiantuntija Riitta Alatalo ja Oulun kaupungin pari- ja perhepsykoterapeutti Riitta Elomaa.

Lisätietoja: Riitta Alatalo p. 044 7341 643 ja riitta.alatalo@nuortenystavat.fi R

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi on kanadalaisen Sue Johnsonin tunnekeskeiseen pariterapiaan perustuva parisuhdekurssi, jossa tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta sekä vuorovaikutustilanteiden taustalla vaikuttavia tunteita.

Kurssi soveltuu pareille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään omasta parisuhteestaan sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. Kurssille otetaan 4-6 paria. Kurssille hakeville pareille tehdään alkuhaastattelu, joka on osa kurssia. Tunnekeskeinen parisuhdekurssi on luonteeltaan intensiivinen, joten kurssille hakevien parien on pystyttävä osallistumaan kaikille kerroille ja sitoutumaan työskentelyyn. Kurssi ei sovellu pareille, joiden parisuhteessa on isoja, työstämättömiä ongelmia eikä silloin jos parisuhteessa on väkivaltaa tai liiallista päihteiden käyttöä.

Tapaamiset koostuvat luennoista, videoiden katsomisesta, harjoituksista ja kotitehtävistä. Kurssikirjana käytetään Sue Johnsonin kirjaa Kunpa sinut tuntisin paremmin. Keskustelemalla tunnekeskeiseen parisuhteeseen. Kurssi on maksuton, mutta kirjan kurssilaiset hankkivat itse ennen parisuhdekurssin alkamista.

Kurssikertojen aiheet:

  1. Rakkauden ja kiintymyssuhteen ymmärtäminen
  2. Kun yhteys katkeaa -Tuhoavat keskustelut
  3. Arkojen kohtien tunnistaminen
  4. Turvallisen perustan luominen
  5. Luottamuksen palauttaminen
  6. Kun yhteys löytyy -Pidä minut lähelläsi -keskustelut
  7. Tunneyhteyden vahvistaminen seksin ja kosketuksen avulla, Rakkauden ylläpitäminen

Seuraava Tunnekeskeinen parisuhdekurssi järjestetään kevätkaudella 2020. Tarkempi ajankohta joulukuussa 2019.

Lisätietoa:
Riitta Alatalo p. 044 7341 643 ja riitta.alatalo@nuortenystavat.fi