Valmennuspajat

Mahis Jyväskylä

Jyväskylä

Mahis, Jyväskylä

Jyväskylässä Taitoniekantiellä sijaitseva Nuorten Ystävien valmennuspaja Mahis on työikäisten (17-64–vuotiaiden) työttömien henkilöiden kuntouttavan työtoiminnan paja.

Valmennuspaja tarjoaa mielekästä tekemistä arkeen, tukea ja valmennusta työmarkkinoille palaamiseen ja oman uran löytämiseen sekä koulutus- ja työpaikkojen etsimiseen. Pajalla voi myös opetella uusia elämänhallinnan ja arjen taitoja sekä saada vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta.

Toiminnassa yhdistyvät hyvinvointia tukeva toiminta, sosiaalinen vahvistuminen, osallisuus sekä työhönvalmennuspalvelut.

Palvelukokonaisuus

  • Starttivalmennus
  • Toimintakykyä vahvistava ja edistävä palvelu
  • Työhön ja koulutukseen tähtäävä palvelu

Pajalla jokainen osallistuja saa oman työhönvalmentajan, joka jalkautuu rinnallakulkijaksi arkeen, erilaisiin verkostoihin sekä opiskeluun ja työllistymiseen liittyviin siirtymävaiheisiin tuetun työllistymisen mukaisesti.

Toiminta on tarkoitettu sinulle, joka

  • haluat itse vaikuttaa asioihin, jotka edistävät hyvinvointiasi
  • kaipaat mielekästä ja tavoitteellista tekemistä päiviisi
  • haluat parantaa työelämä- ja opiskeluvalmiuksiasi
  • toivot rinnallakulkijaa erityisesti siirtymävaiheissa kohti työtä ja opiskelua
  • haluat olla osana yhteisöä

Valmennukseen ohjaudutaan Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden sopimuksella. Työtoimintaan osallistujille maksetaan työttömyysetuus, joka on pääsääntöisesti työmarkkinatuki. Lisäksi maksetaan 9 euron kulukorvaus/toteutunut päivä ja Jyväskylän kaupungilta matkakorvaus.

TULE TUTUSTUMAAN TOIMINTAAN!