Perhehoito

Perhehoito

Perhehoitomme on kehitetty ja suunnattu ensisijaisesti lasten pitkäaikaisiin perhesijoituksiin, mutta myös kriisiluonteiset ja lyhytaikaiset sijoitukset ovat mahdollisia. Sijaisperheelle annettava tuki voi mahdollistaa toimivan sijoitusratkaisun myös silloin, kun lapsen sijoitusta harkitaan perhehoidon ja laitoksen välimaastossa. Tukipalveluitamme on mahdollista ostaa räätälöidysti kuntien omille sijaisperheille.

Perhehoidossamme painopiste on sijaisperheille tarjottavassa monipuolisessa ammatillisessa tuessa. Tuki sisältää säännölliset kotikäynnit, puhelinneuvonnan ja ohjauksen, vertaistuen, työnohjauksen, koulutuksen ja asiantuntijakonsultaatiot. Sijaisperheet voivat pitää lakisääteisen vapaan kotiin tulevaa sijaishoitajaa tai lomaperhettä käyttäen.

Uusien perheiden rekrytoinnissa käytämme PRIDE-valmennusta. Työskentelymme perustuu terapauttisen vanhemmuuden viitekehykseen.

Läheis- ja sukulaissijaisperheiden valmennuksessa ja tuessa käytämme Pesäpuun sukulaissijaisvanhemmuuteen kehittämää työskentelymallia, joka pohjautuu PRIDE-valmennuksen perusperiaatteisiin. Mallissa huomioidaan sukulaisuudesta tai läheissuhteesta aiheutuvat erityiskysymykset ja haasteet.

Sijaisperheeksi?

Etsimme jatkuvasti perheitä, jotka haluavat tarjota lapselle turvallisen arjen ja kodin siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee – tarvittaessa aikuisuuteen asti. Tarjoamme sijaisperheille valmennuksen tehtävään sekä monipuolisen ja vahvan ammatillisen tuen sijoituksen aikana. Sijoitukseen tulevat lapset ovat hyvin eri-ikäisiä, joten sijaisperheiksi tarvitaan erilaisia, tavallista arkea eläviä perheitä.

Sijoitettavien lasten erityistarpeita ajatellen on toivottavaa, että perheellä olisi aiempaa, omakohtaista tai ammatillista kokemusta lasten hoitamisesta tai kasvattamisesta eri ikävaiheissa ja toisella vanhemmalla mahdollisuus jäädä ainakin sijoituksen alkuvaiheessa kotiin. Valmennukseen osallistuminen ei vielä sido tekemään päätöstä sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä.

Etenkin Uudenmaan, Turun ja Tampereen alueilta etsimme myös perheitä, jotka puhuvat äidinkielenään ruotsia tai englantia.

Jos olet kiinnostunut sijaisvanhemmuudesta ja PRIDE-valmennuksesta, niin ota meihin yhteyttä ja jutellaan lisää.
Ota yhteyttäSijaisperheiden PRIDE-valmennukset 2020:

YLIVIESKA, 29.8.2020
Lisätietoja: sosiaalityöntekijä Tarja Koivunen-Kangas
p. 044 7341 422

Sijaisvanhemmaksi, miten se tapahtuu?

Liisa Tikkanen, sosiaalityöntekijä

Työ, joka ei tunnu työltä

Ari ja Jenna Säävälä, sijaishoitajat ja tukiperhe