Valmennuspajat

Mahis

Muhos

Mahis, Muhos

Muhoksen keskustassa sijaitseva valmennuspaja Mahis on muhoslaisten alle 29-vuotiaiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työpaja. Mahiksessa yhdistyvät nuoren hyvinvointia tukeva toiminta, työpajatoiminta sekä urasuunnittelu- ja työhönvalmennuspalvelut.

Mahis:

  • tavoittaa paikkakunnan tukea tarvitsevat nuoret yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
  • tarjoaa kohtaamispaikan, jossa nuori voi suunnitella omaa tulevaisuuttaan
  • lisää nuoren osallisuutta ja aktiivisuutta sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • auttaa nuorta oman alan löytämisessä, koulutukseen hakeutumisessa ja opintojen nivelvaiheissa
  • edistää nuoren työelämävalmiuksia ja kiinnittymistä työelämään

Valmennuspajalle voivat tulla kaikki opiskeluun, työllistymiseen tai arjen asioihin tukea tarvitsevat nuoret tai nuoret aikuiset. Toiminnassa olennaista on yhteisöllisyys, yksilöllisyys, vertaistuki ja aito läsnäolo. Mahikselle ei tarvita lähetettä tai maksusitoumusta.

Toiminta

Nuori voi olla pajalla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai mukana nuoren ja pajan välisen sopimuksen mukaisesti. Suunnittelemme valmennuksen muodon, sisällön, keston ja sopimuksen nuoren kanssa hänen tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan.

Valmennuksen aikana nuori kokeilee erilaisia työtehtäviä, kuten esim. ATK- ja toimistotöitä, kiinteistöhuoltoa, keittiö- ja siivoustöitä, valokuvausta ja kuvankäsittelyä, remontointia ja käsitöitä. Lisäksi toteutamme valmennusta pajan ulkopuolella tavallisilla työpaikoilla.

Pajalla jokainen nuori saa oman työhönvalmentajan, joka jalkautuu rinnalla kulkijaksi erityisesti siirtymävaiheisiin opiskelu- ja työpaikoille. Yksilöllisessä työskentelyssä tärkeintä on nuoren kuulluksi tuleminen ja aito kohtaaminen. Tiiviillä verkostioyhteistyöllä työhallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, oppilaitosten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa varmistamme nuorten tarvitsemat monialaiset palvelut.

Mahiksen toimintaa rahoittavat Muhoksen kunta ja Aluehallintovirasto. Toiminta on nuorille maksutonta.

Minä sain Mahiksen

Mahiksen nuori