Aikuisten vaativa palveluasuminen

VillaVantaa

Vantaa

VillaVantaa, Vantaa

Yhteystiedot

VillaVantaa

Mesikukantie 15
01300 Vantaa
044 7341 557

Palveluvastaava
Jenny Rinne
044 7341 694

Palvelujohtaja
Tiina Lotvonen
044 7341 715

VillaVantaa on Vantaalla sijaitseva 15-paikkainen vaativan palveluasumisen yksikkö vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille.

VillaVantaan arjessa toteutamme omaehtoista elämää ja toimintakykyä tukevaa työotetta. Kannustamme ja tuemme asukkaita heidän omien voimavarojensa käyttöön, millä vahvistamme asukkaiden omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä.

Sovellamme asukkaidemme arjessa yksilöllisesti autismi- ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen menetelmiä, kuten henkilökohtaista viikko-ja päiväohjelmaa, strukturointia ja visualisointia, sosiaalisia tarinoita sekä kuvakommunikaation tukemista.

Asiakkaiden arkeen sitoutuneiden ammattilaistemme työskentely perustuu jokaisen asukkaan yksilöllisyyden kunnioittamiseen, itsemääräämisoikeuteen, mielekkääseen arkeen ja vapaa-aikaan sekä perheiden kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön.

VillaVantaan suunnittelussa ja sisustamisessa on huomioitu asukkaidemme erityistarpeet, kuten tilojen selkeys, esteettömyys ja turvallisuus.