Tukiasuminen

Tukiasuminen


Tukiasuminen Oulu

Kasarmintie 15
90130 Oulu

Palveluesimies
Sari Okkonen
044 7341 563


Tukiasuminen Pääkaupunkiseutu

Sörnäisten Rantatie 27 C 1b
00500 Helsinki

Palveluesimies
Heikki Panula
044 7341 652


Tukiasuminen Turku

Linnankatu 13 a B 32
20100 Turku

Palveluesimies
Hanna Fröberg
044 7341 821


Tukiasuminen Tampere

Haarlankatu 4 B tsto 4
33230 Tampere

Palveluesimies
Nina Hämäläinen
044 7341 804


Tukiasuminen Lappi

Sudentie 17
96500 Rovaniemi

Vs. yksikön johtaja
Markku Rinta
044 7341 453

Tukiasumispalvelu on yksilöllistä ohjausta nuorille sekä nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaansa. Palvelu suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden ja muutostoiveiden mukaan.

Tukiasumisella edistämme nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja tuemme heitä itsenäiseen selviämiseen. Vahvistamme asiakkaidemme voimavaroja ja toimintakykyä arjen taidoissa, vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa. Tuemme heitä harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita sekä löytämään mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan. Autamme asiakkaitamme myös etsimään opiskelu- ja työpaikkoja.

Tukiasumisen piiriin nuoret ja nuoret aikuiset voivat tulla esimerkiksi lastensuojelulain mukaisen jälkihuollon, mielenterveyspalveluiden tai vammaispalveluiden kautta. Asiakkaat voivat asua omassa asunnossaan tai saada asunnon NYn kautta.