Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus Turku

Linnankatu 13 a B 32
20100 Turku

Palveluesimies
Hanna Fröberg
044 7341 821

Neuropsykiatrinen valmennus Pääkaupunkiseutu

Sörnäisten Rantatie 27 C 1b
00500 Helsinki

Tiimivastaava
Nelli Lamminranta
044 7341 612

Neuropsykiatrinen valmennus Tampere

Haarlankatu 4 B tsto 4
33230 Tampere

Palveluesimies
Nina Hämäläinen
044 7341 804

Neuropsykiatrinen valmennus Oulu

Kasarmintie 15
90130 Oulu

Palveluesimies
Sari Okkonen
044 7341 563

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (coaching) on yksilöllisesti räätälöity ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa ja/tai arjen hallinnassa.

Valmennus on käytännönläheistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Valmennettavan omat tarpeet ja toiveet ovat keskeisiä tavoitteiden asettelussa. Tavoitteet pyritään pitämään konkreettisina ja selkeinä. Tavoitteita ei määritellä valmennettavan puolesta. Valmennettavasta ja tavoitteista riippuen perhe ja lähipiiri ovat myös mukana prosessissa.

Valmennusprosessin aikana ei tehdä asioita valmennettavan puolesta vaan hänen rinnallaan niin, että hän oppisi itse löytämään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Arjen- ja elämänhallinnan tukemisen lisäksi valmennuksen avulla voidaan tukea valmennettavan omia vahvuuksia ja luoda positiivisempaa minäkuvaa.

Valmennuksen kestosta ei ole tarkkoja määritelmiä, asiakkaasta ja maksaja-asiakkaasta riippuen tapaamisia voi olla useamman kerran viikossa tai muutamia kertoja kuukaudessa ja kaikkea siltä väliltä. Valmennus on kuitenkin prosessi, jonka olisi tavoitteista riippuen hyvä kestää pidemmän ajanjakson.

Valmennus pyritään toteuttamaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä kuten kotona, koulussa tai työpaikalla, jolloin harjoittelu siirtyy suoraan käytäntöön.

Työskentelymuotoja ovat keskustelu, mallintaminen, toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen, läsnäolo, visualisointi, strukturointi, toimivien kommunikointikeinojen löytyminen ja tunnetaitojen opettelu.