29.3.
Ajankohtaista

Osaamisella osallisuutta -hankkeessa taklattiin digisyrjäytymistä

 

Korona pakotti ihmiset digiloikkaan ja samalla huomattiin, etteivät kaikki pysy vauhdissa mukana. Nuorten Ystävien ESR-tuella toteutetussa kehittämishankkeessa kehitettiin ja tarjottiin matalan kynnyksen digitukea asiakkaille ja henkilöstölle. Avuksi luotiin Digiohjauksen työkalupakki, joka sisältää selkokielisiä digiohjeita, verkkokursseja ja muita digiohjausta helpottavia työkaluja.

Digitalisoitumisessa ongelmat liittyvät eriarvoistumiseen. Kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia pysyä muutoksen kiivaassa vauhdissa ilman tukea. Nuorten Ystävillä oli herännyt huoli ihmisistä, jotka eri syistä olivat jääneet etätoiminnan ulkopuolelle. Tämä saattoi johtaa esimerkiksi poisjääntiin kuntoutumiseen tähtäävistä etäpalveluista ja entistä vaikeampaan syrjäytymiseen.

– On tärkeää, ettei ketään jätetä ulkopuolelle digimaailmassakaan, Osaamisella osallisuutta -hankkeen projektipäällikkö Paula Karppinen sanoo.

Osaamisella osallisuutta -hanke tarjosi yksilöllistä digivalmennusta noin 40 ihmiselle. Mukana oli osatyökykyisiä, työttömiä työnhakijoita ja erityisen tuen tarvitsijoita nuorista aikuisista ikääntyviin. Yksilövalmennusten lisäksi toteutettiin ryhmävalmennuksia tiettyjen teemojen ympärille. Suosittuja olivat esimerkiksi työelämän digitaitoihin liittyvä Digi ja kielenhuolto työnhaussa -kurssi sekä etäohjausosaamista vahvistava Eloa etään -webinaari. Hankkeessa luotiin matalan kynnyksen digituen malli, jonka avulla digisyrjäytyjät tunnistetaan helpommin ja heille pystytään antamaan tarvelähtöistä digiohjausta. Digiohjauksen työkalupakista on hyötyä niin digitaitojen ohjaajalle kuin digitaitojen harjoittelijallekin.

Nuorten Ystävien eri yksiköt, kuten klubitalot ja valmennuspajat, ovat ottaneet isoja digiloikkia korona-poikkeusaikana, mutta osa ihmisistä on jäänyt etätoiminnan ulkopuolelle. Etätoiminnan mahdollistamiseksi tarvittiin tukea etätoiminnan eri sovelluksien kuten Teamsin ja Zoomin käytössä. Myös sähköinen asiointi nousi monelle tärkeäksi digitaidoksi.

Valmennusten kautta erottui kaksi selkeää asiakasprofiilia, aloittajat ja viihdekäyttäjät. Aloittajat tarvitsivat enemmän digiohjauskertoja, kun taas viihdekäyttäjille oli tarpeen osaamisen laajentaminen erityisesti työnhaun digitaitoihin ja sisällön tuottamiseen. Monen kanssa harjoiteltiinkin esimerkiksi ansioluettelon visualisoimista Canvalla.

Digivalmennuksen oikea-aikaisuus oli hankalaa erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kohdalla. Haastavassa elämäntilanteessa digitaitojen harjoitteleminen tuntui osalle liian kaukaiselta. Osa myös koki vaikeana tulla mukaan aikataulutettuun toimintaan. Tämän vuoksi hanke tarjosi myös matalan kynnyksen pop up -digitukea.

Kehitystyötä tehtiin osallistamalla henkilöstöä ja asiakkaita palvelumuotoilun keinoin. Hanke myös käynnisti vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa digitukea Oulun, Kajaanin ja Rovaniemen Klubitaloilla kouluttamalla digikummeja.

– Digikummit kokivat saavansa digikummitoiminnasta auttamisen ilon lisäksi uutta ohjausosaamista ja digitaitoja. Työelämän ulkopuolella tai työnhakijoina olevat digikummit saavat lisäksi arvokasta kokemusta esimerkiksi luovuutta ja vuorovaikutustaitoja edellyttävästä tiimityöstä. Aktiiviset digikummit jatkavat toimintaansa Klubitalo Pönkän työhönvalmentajan ohjauksessa, Karppinen kertoo.

Digiohjauksen työkalupakkiin kuuluu digiohjeiden lisäksi myös sosiaalialan ammattilaisille suunnattu Digiohjaus sosiaalialalla -verkkokurssi. Digipolkukortti ja digitaitotesti ovat taas työkaluja, jotka helpottavat tarvelähtöistä ja tavoitteellista digiohjausta. Materiaalit ovat avoimesti kaikkien käytössä Nuorten Ystävien verkkosivulla.

---
Osaamisella osallisuutta – Matalan kynnyksen digivalmennusmalli toteutettiin ESR-tuella Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueella 18.5.2020–15.3.2021. Hankkeessa kehitettiin ja tarjottiin digivalmennusta Nuorten Ystävien asiakkaille yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Digiohjauksen työkalupakki:

https://www.nuortenystavat.fi/ny/kehittamishankkeet/osaamisella_osallisuutta/digiohjattavan_materiaalit