Mielenterveys- ja päihdekuntoutus

Miepä

Oulu

Miepä, Oulu

Yhteystiedot

Miepä-kuntoutus

Kasarmintie 15, 90130 Oulu

Palveluesimies
Sari Okkonen
044 7341 563

Kuntoutusohjaajat
Amira Bushnaief
044 7341 761
Annika Mattila
044 7341 519

Miepä-kuntoutus on tiivistä avokuntoutusta nuorille aikuisille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia, lisätuen tarve mielenterveystyön ja päihdehuollon avokuntoutuksessa, jatkotuen tarve laitoskuntoutuksen jälkeen tai sosiaalisen syrjäytymisen vakava uhka ja oma halu kuntoutua.

Tuemme kuntoutujaa päihteettömyydessä, arjen hallinnassa ja siirtymisessä kohti itsenäisempää elämää. Kuntoutus koostuu henkilökohtaisista tukikeskusteluista, arjessa mukana kulkemisesta, kotikäynneistä, pienryhmätoiminnasta ja yhteistyöstä sekä hoitovastuullisen tahon että läheisverkoston kanssa.

Kuntoutusjakson kesto on noin 1,5 vuotta, jonka aikana teemme jatkuvaa kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia.