15.2.
Ajankohtaista Vanhempien Akatemia

Arki uhmaikäisen lapsen kanssa -verkkoluento 15.2.2021

Aika:15.2.2021 17:00 - 18:30

Tapahtumapaikka: Verkkoluento

Yhteystiedot: Lisätietoa: essi.niemi@nuortenystavat.fi ja p. 044 7341 435 tai vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi

Vanhempien Akatemia® järjestää verkkoluennon 1–3-vuotiaiden lasten vanhemmille. 


Tahtoikä on tärkeä vaihe lapsen persoonallisuuden kehityksessä. Tahtomisen harjoittelun avulla pieni lapsi ottaa ensimmäisiä askeliaan kohti itsenäistymistä. Lapsen voimakas halu ilmaista omaa tahtoaan eroaa usein vanhempien käsityksestä siitä, mikä lapselle on hyväksi. Tahtoikäinen lapsi joutuu arjessa hyvin usein tunnekaappauksen valtaan. Pienellä lapsella tunteiden säätely ei vielä onnistu, koska aivojen etuotsalohko on vasta rakenteilla. Lapsi tarvitsee vanhempia avukseen tunteiden säätelyyn.


Tahtoikäisen lapsen käyttäytymisessä tämä voi näkyä levottomuutena, uhmakkuutena, ei-toivottuna käyttäytymisenä tai vetäytymisenä. Lapsen tunteet ja käyttäytyminen herättävät myös vanhemmassa tunteita. Miten toimia näissä arjen tilanteissa lapsen kanssa? Miten auttaa pientä lasta, joka harjoittelee monia asioita?


Luennolla käsiteltäviä teemoja ovat:
- Uhmaikä ja tahtoikä kehitysvaiheena
- Lapsen tunteet – vanhemman tunteet
- Miten toimia arjen haastavissa tilanteissa?
- Mitä 1–3-vuotias lapsi tarvitsee vanhemmalta?


Luennoitsijana toimii Essi Niemi, Lapsiperhetyön- ja varhaiskasvatuksen asiantuntija KM.


Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista jättää kysymyksiä, ajatuksia ja pohdintoja illan teemaan liittyen. Nämä pyritään huomioimaan luennon sisällössä.


Ilmoittautumiset 11.2.2021 mennessä:
https://q.surveypal.com/Arki-uhmaikaisen-lapsen-kanssa--verkkoluento-kevat-2021