Perheille suunnattu toiminta

Perheille suunnattu toiminta

Vanhempien Akatemia

Torikatu 28
90100 Oulu

050 5685 410

vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi 

Isät ja Muksut -ryhmä

Vanhempien Akatemia® järjestää 2–4 -vuotiaiden lasten isille ja lapsille Isät ja Muksut -ryhmän Oulussa. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä myönteistä vuorovaikutusta sekä antaa työkaluja lapsen tunnetaitojen opettelun tukemiseen arjessa. Ryhmän yhteiset keskustelut mahdollistavat arjen kokemusten jakamisen pienen lapsen vanhempana. Isien ja lasten yhteisillä kokoontumiskerroilla liikutaan, leikitään ja kokeillaan rauhoittumisen keinoja yhdessä oman lapsen kanssa.

Ryhmän vetäjinä toimii Essi Niemi, Lapsiperhetyön- ja varhaiskasvatuksen asiantuntija, KM.

Ryhmän kokoontumiset osoitteessa Torikatu 28,Oulu.

Isät ja Muksut -ryhmän kokoontumiset 9.–19.5.2022 seuraavasti:

  • Myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen (isät kokoontuvat) ma 9.5.2022 klo 17.30–19.00
  • Isät ja lapset yhdessä to 12.5.2022 klo 17.15–18.30
  • Säännöt, rajat ja tunteet lapsiperheen arjessa (isät kokoontuvat ma 16.5.2022 klo 17.30–19.0
  • Isät ja lapset yhdessä  to 19.5.2022  klo 17.15–18.30

Lisätietoaja ilmoittautumiset 4.5.2022 mennessä:
Essi Niemi, p. 040 746 1343 ja
essi.niemi@nuortenystavat.fi

Kurkistus vuorovaikutukseen

Tervetuloa Kurkistus Vuorovaikutukseen- liikuntaleikkituokioon.Tule tutustumaan lapsesi kanssa (3-6-v) leikin, liikkeen, kosketuksen ja tunteiden maailmaa.

Kosketuskokemuksen kautta lapsen ja aikuisen välille muodostuu kehollinen vuorovaikutussuhde, joka on yksi vuorovaikutuksen osa-alue.  Onnistumisen kokemukset ja tyytyväisyys omaan suoritukseen lisäävät vuorovaikutustaitoja ja uusien asioiden oppiminen on aina itsetuntoa kohottava kokemus ja kannustaa tekemään lisää. Liikunnan keinoin voidaan tukea oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja, tunne-elämän taitoja sekä motorisia taitoja.

Sosiaalisten tilanteiden hallinta ja tarkoituksen mukainen toiminta ryhmässä vaativat mm. tarkkaavaisuutta, hahmotuskykyä, reagointinopeutta, kommunikointikykyä ja oman aktiivisuuden säätelyä.

Tuokiossa ei käytetä välineitä vain sinä, minä ja tämä tila. Tuokion aikana tuetaan lasta löytämään omat vahvuudet sekä keinoja stressin säätelyyn, tunteiden säätelyyn, aisti-informaation säätelyyn jne.

Lisätietoa: vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi

HuliHali -säätelytaitoryhmä vanhemmille ja 6–9 -vuotiaille lapsille verkossa

Vanhempien Akatemia® järjestää HuliHali-säätelytaitoryhmän 6–9 -vuotiaiden lasten vanhemmille ja lapsille. Ryhmä kokoontuu tiistaisin verkossa klo: 17.00-19.00 seuraavasti: 3.5., 10.5., 17.5. ja 24.5.2022.

Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutus- ja tunneyhteyttä sekä harjoitella toiminnallisesti tunne-, itse- ja kanssasäätelytaitoja ja vuorovaikutustaitoja. 

Vanhemmuusryhmässä vanhempi ja lapsi saa työkaluja

  • tunnetaitoihin
  • itsesäätely- sekä kanssasäätelytaitoihin

Tapaamiset jakautuvat kahteen osaan – toiminnalliseen vanhempi-lapsi osuuteen sekä pelkästään vanhemmille suunnattuun osioon. Tapaamiset painottuvat toiminallisiin harjoituksiin ja vanhemman ja lapsen väliseen parityöskentelyyn.

Ryhmän ohjaajana toimii Anu Miettinen, Lapsiperhetyön asiantuntija, KM, Kasvatuspsykologia.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Anu Miettinen anu.miettinen@nuortenystavat.fi p. 044 901 6207

Perheliikuntakurssi vanhemmille ja alakouluikäisille lapsille

Perheliikuntakurssi on suunnattu vanhemmille ja heidän alakouluikäisille lapsilleen. Kurssin tavoitteena on tarjota monipuolista, mukavaa ja sopivasti pienen hien pintaan nostattavaa liikuntaa vanhemmille ja heidän alakouluikäisille lapsilleen. Kurssille ovat tervetulleita kaikki oululaiset perheet, jotka ovat kiinnostuneita perheen kanssa yhdessä liikkumisesta. Aikaisempaa liikuntataustaa ei tarvita aikuisille eikä lapsille, liikkua voi omien voimiensa ja kykyjensä mukaan.

Perheliikuntaryhmä kokoontuu kerran viikossa sunnuntaisin. Ryhmässä viihdytään monipuolisesti erilaisten liikunnallisten toimintojen parissa. Perheliikuntakurssi on osallistujille maksuton.

Lisätietoa: vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi

Teemaliikuntakurssi vanhemmille ja yläkouluikäisille nuorille

Teemaliikuntakurssi on suunnattu vanhemmille ja heidän yläkouluikäisille nuorilleen. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua neljään mielenkiintoiseen ja hauskaan liikuntalajiin. Tavoitteena on, että osallistujat saavat positiivisia ja mukavia kokemuksia ohjatusta liikunnasta ja ryhmässä toimimisesta ja löytävät mahdollisesti sellaisen liikuntalajin, jonka parissa voisivat viihtyä jatkossakin.

Kursseille ovat tervetulleita kaikki Oulun alueen nuoret ja vanhemmat, jotka ovat kiinnostuneita liikkumisesta ja uusiin lajeihin tutustumisesta. Aikuinen voi osallistua kurssille myös oman kummilapsensa tai muun läheisen nuoren kanssa. Aikaisempaa liikuntataustaa ei tarvita aikuisilla eikä nuorilla, osallistua voi omien voimiensa ja kykyjensä mukaan. Nimensä mukaisesti kurssin liikun­talajit vaihtelevat vuodenaikojen ja osallistujien toiveiden mukaisesti.

Lisätietoa: vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi

Teatteria, teatteria! -kurssi perheille

Kiinnostaako kurkistaa kulisseihin, saada kokemus esityksen tekemisen prosessista ja näyttämölle astumisesta? Vanhempien Akatemia järjestää yhteistyössä Oulun kaupunginteatterin kanssa perheille suunnatun sukelluksen teatterin maailmaan.Mukaan toivotaan isiä ja äitejä ja perheen yli 9-vuotiaita lapsia.

Vetäjinä toimivat Oulun kaupunginteatterista dramaturgi Jukka Heinänen ja ohjaaja Heta Haanperä. Teatteria, teatteria! on osallistujille maksuton.

Lisätietoa: vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi

Retket ja tapahtumat

Vanhempien Akatemia järjestää Oulun alueen lapsiperheille retkiä ja tapahtumia mm. kesäkuussa tehdään perheiden kanssa kesäretki Hailuotoon.