Sijaishuoltoyksiköt

Rovarinne

Rovaniemi

Rovarinne, Rovaniemi

Yhteystiedot

Rovarinne

Lainaankatu 14
96200 Rovaniemi
044 7652 862

Päivystys
044 7341 544

Palveluvastaavan sijainen
Sirpa Karanta
044 7099 467

Palvelupäällikkö
Elina Vihelä
0400 225 792
elina.vihela(at)odl.fi

Rovaniemellä keskustan tuntumassa sijaitseva Rovarinne on 12-paikkainen sijaishuoltoyksikkö lapsille ja nuorille.

Rovarinne on kodinomainen sijoituspaikka, jossa hoito ja kasvatus perustuvat ennakoitavaan, säännölliseen sekä johdonmukaiseen arkeen. Jatkuvasti saatavilla ja läsnä olevat turvalliset aikuiset tarjoavat lapsille ja nuorille tasapainoisen kasvuympäristön.

Keskeisimpinä työmuotoinamme ovat omaohjaajatyöskentely, koulutyön ja itsenäistymisen tukeminen, toiminnallisuus sekä tiivis yhteistyö perheiden kanssa. Huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja kannustamme lasta löytämään itsestään vahvuuksia, jotka tukevat hänen itsetuntoaan.

Lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukee kokenut sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat palveluvastaava, tiimivastaava ja 11 ohjaajaa.