Julkaisut

Nuorten Ystävillä toteutaan kehittämishankkeita, opinnäytetöitä sekä tutkimuksia, joista syntyy erilaisia julkaisuja. Tutkimusten ja julkaisujen tekijöinä on NYn omia työntekijöitä, harjoittelijoina olleita opiskelijoita sekä ulkopuolisia tutkijoita.

Hankkeissa julkaistut raportit:

2021

Paikka auki -ohjelman vaikuttavuusanalyysi. Mikko Kesä. 2021.

2020
Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke, 2017-2019. Loppuraportti.

2019
VALPAS-hanke 2016-2019. Loppuraportti.

2017

Ryhmäyttämisopas. Komiasti opintiellä -hanke.

2016

Toimintamalli vaikeimmassa asemassa olevien nuorten osallisuuden vahvistamiseen.
VAPA-hankkeen Muhoksen pilotoinnin loppuraportti.

Kuntoutussäätiön kehittävän avioinnin loppuraportti Nuorten Ystävien klubitaloista.

Opinnäytetyöt

2021

Saana Hautala. Tukea työnantajaksi ryhtymiseen: Tuetun työllistymisen työhönvalmennukseen liittyvän työnantajayhteistyön kehittäminen Nuorten Ystävien klubitaloissa. Opinnäytetyö kevät 2021. Kuntoutuksen erityisasiantuntija. Oulun ammattikorkeakoulu.

2020
Heidi Airaksinen ja Hanna Eskola. "Kukaan vitun kukkahattutäti ei voi ymmärtää, mitä se elämä on käyttäessä ja mimmosia haasteita elämä tuo, kun se käyttäminen lopetetaan". Verton kävijöiden kokemuksia vertaistoiminnasta ja sen merkityksestä päihdekuntoutumisprosessissa. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (OAMK)  ja sosiaalialan osaamisen johtaminen (Lapin AMK) opinnäytetyö 2020. 

2019

Aki Kipinä. Ryhmämusiikkitoiminnan merkitys itse koettuun sosiaaliseen osallistumiseen. Opinnäytetyö. Toukokuu 2019. Hyvinvointiala. Toimintaterapeutti (AMK). Toimintaterapian koulutusohjelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

2017

Lahja Leiviskä ja Anne Santaniemi. "Voi lähteä niitten omien voimavarojen mukkaan, turvallisin, pienin askelin". Jäsenten työllistymisen tukeminen Nuorten Ystövien klubitaloissa. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyö 2017. Oulun Ammattikorkeakoulu.

2016

Anne Ollikainen ja Jussi Niemelä. Kummitoiminnan käynnistäminen Nuorten Ystävien klubitaloilla. Opinnäytetyö. Sosiaaliala. Sosionomikoulutus. Sosionomi AMK.

Jatta Kunnari. Mun ei ookkaan pakko istua nurkassa : Kohti voimaantumista hevostoiminnan keinoin. Opinnäytetyö 2016. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.