Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

Nuorten Ystävät on koko 100-vuotisen toimintahistoriansa ajan kehittänyt ennakkoluulottomasti omaa toimintaansa. Siten olemme myös luoneet yhdessä kuntien ja alan muiden toimijoiden kanssa lukuisia uusia sosiaalialan työskentelymenetelmiä.

Tällä hetkellä keskitymme kehittämishankkeissamme löytämään uusia ratkaisuja erityisesti osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen sekä koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Hankkeissa luomiamme toimintamalleja ja työskentelymenetelmiä voidaan hyödyntää koko sosiaali- ja terveysalalla, kuten Kintas- ja Miepä-toimintaa. Monet syntyneistä toimintamalleista ovat vakiinnuttaneet paikkansa myös palvelutarjonnassamme, kuten valmennuspajat, klubitalot ja Komiasti kotona ja koulussa -toiminta.

Kehittämishankkeet rahoitamme NYn omalla sekä ulkopuolisella hankerahoituksella. Erillisiä hankkeitamme rahoittavat pääasiassa STM Veikkauksen tuotoilla, ESR ja ELY-keskus.

Tutustu käynnissä oleviin kehittämishankkeisiimme.