Keitä olemme

Nuorten Ystävät ry

 

Olemme työskennelleet heikoimmassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden parissa jo yli 100 vuotta. Valtakunnallisen järjestötyön tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle – Huomista varten.

Toimimme valtakunnallisesti 12 eri paikkakunnalla. Tarjoamme tilaisuuksia, ryhmätoimintaa sekä henkilökohtaista ohjausta myös verkossa. Työntekijöitä meillä on noin 130.

Vuosittain yli 2 500 vanhempaa saa välineitä parempaan vanhemmuuteen Vanhempien Akatemian® kurssien, ryhmien ja henkilökohtaisen tuen kautta. Sosiaalista kuntoutusta ja työllistymistä edistävissä klubitaloissa, valmennuspajoissa ja hankkeissa rakennetaan yksilöllisiä polkuja itsenäisempään elämään, opiskeluun tai töihin lähes 2 500 ihmiselle. Ylläpidämme Muhoksella kahta yksityistä perusopetusta antavaa koulua, jotka tarjoavat erityistä tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen tueksi esi- ja perusopetusikäisille sekä perusopetuksen lisäopetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

Arvomme muodostavat Arjen kivijalan

Strategialähtöiset arvomme on työstetty yhdessä henkilöstön kanssa.
Arvot kuvastavat ja ohjaavat toimintaamme.

MONIMUOTOINEN

 • Jokainen ihminen on erityinen.
 • Kaikilla on oikeus hyvään elämään –  aina on toivoa.
 • Monimuotoisuus tuo vahvuutta yhteisöömme. Monimuotoisuus on voimavara, joka edistää toimintatapojemme kehittymistä. 

MUUTOKSEN TEKIJÄ

 • Olemme kohdanneet ihmisiä heidän arjessaan jo yli 110 vuotta.
 • Jokainen kohtaaminen kasvattaa osaamistamme.
 • Kokemuksemme antaa meille rohkeutta muuttaa maailmaa ja luoda uutta yhdessä muiden kanssa.

SINNIKÄS

 • Sitoudumme ihmiseen ja autamme häntä löytämään uusia mahdollisuuksia.
 • Kannamme vastuun tekemästämme työstä.
 • Sitoutuneisuudesta, tavoitteellisuudesta ja onnistumisista saamme voimaa työhömme.

YHTEISKUNNALLISEN VASTUUN KANTAJA

 • Toimimme eettisesti kestävällä tavalla ja tavoittelemme työssämme paikallisten yhteisöjen ja koko yhteiskunnan hyvää.
 • Vaikuttajana ajamme heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten etua.
 • Pidämme huolta omistamamme palveluliiketoiminnan kestävästä kehittämisestä.

Edunvalvonta ja kehittämistyö

Asiantuntijana ja vaikuttajana Nuorten Ystävät ry valvoo tukea tarvitsevien ihmisten etuja ja toimii osallisuuden mahdollistajana. Järjestön kehittämishankkeissa etsitään ratkaisuja erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Oman rahoituksen lisäksi Nuorten Ystävien hankkeita rahoittavat pääasiassa ESR, ELY-keskus ja Veikkaus.

Lue lisää yhdistystoiminnastamme  

Ekosysteemimme

Vuonna 2020 Nuorten Ystävät Oy ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. perustivat uuden yhteisesti omistetun yhtiön. Yhtiö sai väliaikaisen nimen, NY-ODL Oy, joka on nyt Hoivatie. Hoivatie tuottaa vaikuttavia sosiaalipalveluja tukea tarvitseville.  Omistajayhteisöjen, Nuorten Ystävät ry:n ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr:n, toiminta jatkuu entisellään. Uuden yhtiön tuotto käytetään edelleen omistajayhteisöjen kautta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen. 


Hoivatie on emoyhtiö, ja tytäryhtiöt Nuorten Ystävät -palvelut Oy, ODL Hoivapalvelut Oy, ODL Ylitornion Vesperkoti Oy ja Oulun Koivula Oy sulautuvat siihen 1.1.2022. Nykyiset liiketoimintayhtiöt jatkavat toimintaansa vielä nykyisillä nimillään ja toimiluvillaan vuoden 2021 loppuun asti.

Tustustu Hoivatien toimintaan