Ajankohtaista

10.3.
Ajankohtaista

Pohjolakodin kehittämistyö tuottanut tulosta

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto katsoo tarkastuskäynnillään, että koulukoti Pohjolakoti on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin valvonnassa esiin tulleiden epäkohtien korjaamiseksi. AVI totesi, että Pohjolakodin kasvatuskulttuurista muodostui myönteinen kuva.

AVI teki tarkastuskäynnin Pohjolakodille 3.–4.12.2019 yhdessä Valviran kanssa. Tarkastuksessa selvitettiin, mihin toimenpiteisiin Pohjolakodissa oli ryhdytty eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tarkastuksessaan huhtikuussa 2018 ilmi tulleiden epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuksessa tutustuttiin asiakirjoihin, kuultiin henkilökuntaa ja haastateltiin sijoitettuja lapsia.

AVI:n raportissa todetaan, että lasten kohtelusta ja työntekijöiden toiminnasta jäi myönteinen kuva, eikä kasvatus- ja rajoitustilanteissa ilmennyt epäasiallisia toimintatapoja tai kohtelua. Ohjausta AVI antoi rajoituspäätösten laadintaan ja lasten mielipiteen selvittämisen kirjaamiseen.

Pohjolakodissa on toteutettu useita kehittämishankkeita vuoden 2019 aikana. ­ Luottamuksen syntymistä lasten ja työntekijöiden välillä on edistetty osallisuuden kokemusta vahvistamalla. Osallisuus on ollut kehittämistyön punainen lanka.

- Olemme panostaneet kehitystyössä siihen, että nuoret ja työntekijät tulevat kuulluiksi ja kokevat voivansa vaikuttaa asioihinsa. Rakennamme yhdessä uutta normaalia, kehitysjohtaja Mikko Oranen Nuorten Ystäviltä toteaa.

Pesäpuu ry:n kanssa yhteistyössä käynnistettiin keväällä 2019 omaohjaajatyön kehittämisprojekti Pohjolakodin ohjaajille ja heidän nuorilleen. OmaPoko-kutsumanimen saaneessa koulutuksessa on yhdessä työskennellen luotu uusia menetelmiä nuorten kohtaamiseen ja vuorovaikutussuhteen rakentamiseen niin, että nuorten ja ohjaajien osallisuus vahvistuu koulukodin arjessa.

Lue tästä AVI:n tiedote.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tiina Haanpää, 050 4222 313