Ajankohtaista

6.5.
Ajankohtaista

Etäkuntouttavassa työtoiminnassa yhteisöllisyys näkyy ja tuntuu

 

Voiko kuntouttavaa työtoimintaa tehdä vaikuttavasti etänä? Kyllä voi, vakuuttavat Nuorten Ystävien Jyväskylän Mahiksen sekä Muhoksen Mahiksen ja Tärpin työhönvalmentajat Kati Pajunen, Miia Simontaival ja Mira Naukkarinen.

Jyväskylän valmennuspaja Mahis on työikäisten (17–64-vuotiaiden) työttömien henkilöiden kuntouttavan työtoiminnan paja. Kati Pajunen kiittelee sekä kaupungin että Mahiksen työntekijöiden ja mahislaisten reagointinopeutta STM:n annettua lausuntonsa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä etänä.

– Saimme kolmessa päivässä eMahiksen pystyyn Discord-alustalle. Siirsimme eMahikseen mahdollisimman paljon niitä elementtejä ja toimintoja, mitä livemahiksessa on. Ryhmät ja tiimit siirtyivät luontevasti uuteen toteutusmuotoon. Aamuisin käydään läpi yhdessä päivän ohjelma ja mahislaiset ilmoittavat omalle työhönvalmentajalleen päiväohjelmansa. Digiloikka on ollut valtava, Pajunen kertoo.

eMahiksen aikana käyntipäivät henkilöillä ovat lisääntyneet ja myös uusia asiakkaita on aloittanut työtoiminnan.

– Uudet mahislaiset ovat päässeet hyvin porukkaan mukaan, mikä kertoo vahvasta yhteisöllisyydestä. eMahiksessa on nyt kirjoilla 70 henkilöä, joista uusia on kahdeksan. Kaikki entiset mahislaiset eivät halunneet lähteä e-toimintaan mukaan, mutta moni on lähtenyt ennakkoluulottomasti kokeilemaan, vaikka verkossa toimiminen ei ole tuttua, Pajunen toteaa.

Yhteinen hanke

Mahiksen asiakkaat ovat olleet alusta asti apuna etätoimintaa suunniteltaessa ja tehdessä.

– Discord oli monelle Mahiksen asiakkaalle tuttu alusta. Heiltä on tullut ideoita, mitä puhe- ja tekstikanavia alustalla olisi hyvä olla ja työntekijät ovat saaneet heiltä myös käytännön it-tukea.

eMahis on auki yhdeksästä kolmeen ja muun ajan kanavat ovat kiinni. Mahislaiset ovat tosin perustaneet myös vapaa-ajan eMahiksen, jossa voi jutella vapaa-ajallakin.

Mirja on ollut Jyväskylän Mahiksella 1,5 vuotta. Nyt hän on yksi eMahiksen it-tukihenkilöistä eli auttaa muita mahislaisia ja työntekijöitä Discord-asioissa.

– Live-Mahis ei ollut minulle ainoastaan positiivinen juttu, koska en pystynyt toteuttamaan monia haluamiani projekteja mahiksen tiloissa. Monet sinänsä työtoiminnan kannalta olennaiset projektit jäivät sen takia vapaa-aikaan, ja minun täytyi keksiä työtoimintapäiville jotain muuta tekemistä, Mirja pohtii ja jatkaa:

– eMahis on superhyvä ja se tuo rytmiä arkeen! Verkkoympäristö on minulle sopiva ja luonnollinen ympäristö. Pystyn olemaan sosiaalisempi ja toimimaan paremmin, eikä ole aikaa vievää siirtymistä paikasta toiseen. Pystyn tekemään kaikkia haluamiani projekteja kotona, ja saan niiden toteuttamiseen tukea eMahiksen kautta.

Mirjalle eMahis sopii hyvin, mutta hän on huomannut, että monella muulla on ollut vaikea sopeutua etätyöskentelyyn. Hänelle muiden rohkaiseminen on verkkoympäristössä luontevaa. Hän on laatinut Discord-apukanavalle perusohjeita alustan käytöstä ja auttanut yksityisviesteillä niin työhönvalmentajia kuin mahislaisiakin teknisissä ongelmissa.

– Live-Mahiksella meillä oli tarkoitus puutarharyhmässä vuokrata viljelypalsta kaupungilta, mutta nyt laitan kotiin parvekkeelle kasveja kasvamaan, ja jaan kuvia ja tekstejä tuon parvekeprojektin etenemisestä muille. Lisäksi olen osallistunut keittiökanavalle jakamalla reseptejä ja kuvia. Käsityöhommiakin olen tehnyt kädentaitoryhmässä.

eMahiksessa etsitään keinoja jatkopoluttua esimerkiksi työkokeiluun digihankkeisiin.

– Jatkopolkujen kannalta tämä on toki haastavaa aikaa, mutta jokaisen asiakkaan kanssa mietimme tavoitteita eMahikseen sopiviksi. Tällaisia sopivia tavoitteita ovat esimerkiksi digitaitojen opiskelu tai vahvistaminen, kodin perusaskareiden tekeminen etätehtävinä ja liikkumiseen motivointi, Pajunen kertoo.

Tutuista rutiineista pidetään kiinni eMahiksessakin. Siivousvuorot toteutetaan yksilötehtävinä ja erilaiset ryhmät toimivat entiseen tapaan, mutta etänä. Koska Discordin saa ladattua myös puhelimeen, yhteiset kävelylenkitkin onnistuvat liikunta- tai puhekanavan ollessa päällä. Mahislainen-lehteä tehdään diginä ja valokuva-kanavalle kerätään kuvia poikkeusajasta, jotta valokuvanäyttely voidaan toteuttaa sitten, kun live-Mahis on taas toiminnassa.

- Toivon, että eMahis jää elämään ainakin osittain, koska se on tuonut mukanaan paljon hyvää. Jyväskylän Mahiksen toiminta on katkolla vuodenvaihteessa ja uusi kilpailutus on nyt menossa. E-työhönvalmennus kirjoitetaan kilpailutusasiakirjoihin palvelukokonaisuuksiin yhtenä tukimuotona, Pajunen toteaa.

Etä-Tärppi ja eMahis Muhoksella

Muhoksen keskustassa sijaitseva valmennuspaja Mahis on alle 29-vuotiaiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työpaja ja keskustan tuntumassa sijaitseva valmennuspaja Tärppi on puolestaan yli 28-vuotiaiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien kohtaamispaikka. Korona-aikana Tärpissä tehdään etäkuntouttavaa työtoimintaa ja Mahiksen toiminta on siirretty verkkoon.

– Vaikka paja on kiinni, ei kukaan ole yksin. Yhteisö on silti kasassa ja työhönvalmentajien tuki saatavilla, vaikka yhteyttä pidetäänkin etänä ja diginä. Osa nuorista on kokenut tämän tavan jopa itselleen helpommaksi tavaksi olla osa yhteisöä. Kun yhteys säilyy, on helpompi palata livetoimintaan sitten, kun se on mahdollista, työhönvalmentaja Miia Simontaival sanoo.

Hyvinvointiin ja perustarpeisiin liittyvät teemat ovat molemmilla pajoilla yhteisiä, mutta keinot niiden toteuttamiseen erilaiset. Mahislaiset ovat tottuneita sähköisten välineiden käyttäjiä ja he opettelivat Discordin käytön ja muita etäohjelmia.

– Tärpissä etäkuntoutus vaatii luovuutta ja heittäytymistä, koska koko porukalla ei ole digitaitoja eikä välttämättä välineitäkään kotona. Lähdimme keksimään muunlaisia yhteydenottotapoja ja päädyimme siihen, että etäkuntouttavan tehtävät ovat haettavissa Tärpin postilaatikosta maanantaisin klo 9. Hyvinvointiin liittyviä tehtäviä on sekä kirjallisia että toiminnallisia ja ne palautetaan sunnuntaisin kirjekuoressa postilaatikkoon. Etätoiminta on lähtenyt ihanasti käyntiin. On tunne siitä, että tehtäviä on tehty ajatuksen kanssa, työhönvalmentaja Mira Naukkarinen jatkaa.

Eija on ollut Tärpin toiminnassa vuoden ja sitä ennen Mahiksessa kolme vuotta.

– Pajojen toiminta eroaa toisistaan, mutta edelleen parasta on se, että saan lähdettyä kotoa, kuulun johonkin ja on tekemistä. Nyt kun ei ole ollut livetoimintaa, jotakin puuttuu. Tehtävät ovat etäkuntoutuksen aikana olleet mukavia ja ne on saanut pysähtymään ja miettimään asioita kuten esimerkiksi mitä syö päivän aikana, Eija pohtii.

Tärpissä järjestetään yksilötapaamisia ja esimerkiksi toimeentuloon liittyvien asioiden hoitamista mahdollisuuksien mukaan.

– Asiointi onnistu terveenä. Pienellä porukalla olemme järjestäneet makkaranpaistoa ja ulkoilua. Whatsapp-rinki on käytössä käsityöryhmässä ja siellä voi esitellä omia töitään ja kertoa, miten ne ovat edenneet. Ihmiset ovat lähteneet ennakkoluulottomasti mukaan ja yksi uusi pajalainenkin on tullut etäkuntouttavaan toimintaan mukaan, Naukkarinen kertoo.

Annika on ollut Mahiksella noin vuoden ja kokee, että nyt käytössä olevat kuntoutuksen keinot ovat hyviä ja toimivia.

– Siirtymä livestä digiin oli minulle helppoa. Päivärytmi normalisoitui, tehtävät ovat olleet kivoja ja olen saanut niistä paljon sisältöä ja haasteita päiviin. Ilman eMahista olisin aika hukassa. Yhteisöllisyys on todella vahva, ja saan arjen asioihin tukea ja apua.

Mahiksella on pyritty siihen, että jokaiselle olisi jotakin omanlaista tekemistä. Discordissa on kaikille Mahiksen nuorille vapaa-ajan ohjattua toimintaa, jossa keskustelupalstat ja tiedotuskanavat toimivat kohtaamispaikkana. Siellä juttu luistaa ja saadaan pystyyn niin Ruutuässä kuin Levyraatikin. Etäkuntouttavassa kokoonnutaan säännöllisesti myös Teams-palavereihin ja Whatsapp käy kuumana viedopuheluin ja viestein. Jos on tarvetta jutella kasvokkain, porrastetaan tapaamisia niin, ettei paikalla ole monta ihmistä kerralla, Simontaival kertoo.

Muhoksen kunnan terveydenhoitajalta on tullut positiivista palautetta hyvistä tehtävistä. Mahislaiset ja tärppiläiset voivat varata aikoja terveydenhoitajalle ja tehtävissä pohdittuja asioita voi näin jatkohoitaa. Terveydenhoitaja tulee myös mukaan Mahiksen nuorten Teams-kokoukseen keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin mieltä askarruttavista asioista. Nyt nuoret ovat pohtineet erityisesti ihmissuhteisiin ja mielenterveyteen liittyviä asioita.

– Yhteisöllisyys nousee esiin ihmisten puheissa yksilötapaamisilla. Kun kirjekuoret laitetaan maanantaisin postilaatikkoon, on siellä porukka jo turvavälien päässä toisistaan odottamassa. Tehtävien hakeminenkin on tärkeä yhteisöllinen juttu, Naukkarinen miettii.