Ajankohtaista

20.10.
Ajankohtaista

Osallisuus ja turvallisuus lastensuojelutyön keskiössä

Kalevassa ja muissa medioissa on syksyn aikana käsitelty sijaishuoltoa ja Pohjolakotia useissa eri yhteyksissä. On hyvä, että lastensuojelulaitokseen sijoitetun lapsen asia on noussut yhteiskunnallisesti merkittäväksi asiaksi ja vaikeimmassa asemassa olevien lasten tilannetta saadaan parannettua.

Pohjolakodissa on jo vuosia tehty aktiivista ja pitkäjänteistä kehitystyötä. Koulukoti otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön ART-menetelmän (Aggression Replacement Training), jonka avulla nuori saa välineitä hallita väkivaltaista käyttäytymistään. Vasta viime vuosina ART on yleistynyt laajemminkin sijaishuollossa käytettäväksi työmenetelmäksi.

Käytössä on myös Lapset puheeksi -keskustelu, jossa lapsen tarpeita, vahvuuksia ja haavoittuvuuksia työstetään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Menetelmien ja toimintatapojen toimivuutta seurataan aktiivisesti.

Pohjolakoti oli yksi ensimmäisistä lastensuojelulaitoksista, jonne perustetiin lasten osallisuusryhmä. Nuorten Senaatti on toiminut Pohjolakodissa jo vuosien ajan. Tänä syksynä nuoret ovat käsitelleet mm. eduskunnan oikeusasiamiehen raportin esille nostamia asioita ja olleet mukana Pohjolakodissa tehtävässä kehittämistyössä. Oikeusasiamiehen tarkastus osoitti, että nuorten osallisuus ja kuuleminen on edelleen yksi tärkeä kehitettävä osa-alue Pohjolakodissa.

Työskentely Pohjolakodin kaltaisessa laitoksessa on työskentelyä väkivallan uhan alla. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että nuorten ja työntekijöiden turvallisuuden hyväksi työskennellään jatkuvasti. Turvallisuus ja turvallisuuden tunteen kokeminen on myös yksi niistä teemoista, joiden kanssa Pohjolakodissa tullaan korostetusti tekemään työtä.

Me jatkamme laaja-alaista lastensuojelun kehitystyötämme, jolla on Pohjolakodissa jo ennestään pitkät perinteet. Osallisuus ja turvallisuus ovat teemoja, joiden äärelle toivomme myös muiden alan toimijoiden pysähtyvän kanssamme. Tarvitaan asioiden tarkastelua eri näkökulmista. Tehdään rakentavasti yhdessä suomalaisesta lastensuojelusta parempaa.

Tiina Haanpää, toimitusjohtaja, Nuorten Ystävät -palvelut Oy
Mikko Oranen, kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät ry