Ajankohtaista

6.11.
Ajankohtaista

Pohjolakodin toiminnan tutkinnassa kuullaan nyt kaikkia osapuolia

Eduskunnan oikeusasiamies on huhtikuussa suorittamansa tarkastuksen perusteella tehnyt Nuorten Ystävien ylläpitämän Pohjolakodin toiminnasta tutkintapyynnön keskusrikospoliisille. Nuorten kuulemisiin perustuvassa pöytäkirjassaan oikeusasiamies totesi koulukodin toiminnassa lainvastaisia käytäntöjä ja toimintatapoja sekä nuorten huonoa kohtelua.

- Poliisilta saamiemme alustavien tietojen mukaan tutkinnan tarkoituksena on selvittää, onko lastensuojelulakia noudatettu puutteellisesti. Samoin tutkitaan, onko nuoren kiinnipitotilanteessa käytetty liiallista voimaa. Tutkinnassa arvioidaan oletettavasti myös nuorten liikkumisrajoitusten perusteita, Nuorten Ystävät -palvelut Oy:n toimitusjohtaja Tiina Haanpää sanoo.

Tutkintapyyntö on tehty kesällä ja esitutkinta on käynnistynyt lokakuussa. Sen aikana kuullaan kaikkia asianosaisia ja todistajia.

- On hyvä, että jo esitutkinnan aikana kaikille asianosaisille, niin nuorille kuin työntekijöillekin annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi. Näin myös työntekijöillä on mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä tilanteista ja tapahtumista, joita nuoret ovat tarkastuksen yhteydessä tarkastajille kuvanneet, Haanpää kertoo.

Työskentely Pohjolakodin kaltaisessa laitoksessa on työskentelyä väkivallan uhan alla. Pohjolakodin yksiköissä on tehty jo pitkään kehitystyötä nuorten ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi. Myös eduskunnan oikeusasiamiehen esiin nostamiin epäkohtiin on puututtu.

- Muutosta on pyritty nopeuttamaan organisaatiomuutoksilla, päivitetyillä toimintaohjeilla ja kokonaisvaltaisella kulttuurimuutoksella. Pohjolakodista on mielestämme tullut ennakkotapaus, jonka avulla lainsäädännön ja lastensuojelun rakenteelliset ongelmat on haluttu saada paremmin näkyville.

Lastensuojelulaissa on merkittäviä puutteita

Tarkastus nosti esiin myös laajempia vaativan sijaishuollon ongelmia. Lastensuojelulaki huomioi tällä hetkellä varsin heikosti vaativimman sijaishuollon todellisuuden. Lain mukaan samat rajoitustoimenpiteet ovat käytössä niin haastavasti käyttäytyvien 16-vuotiaiden nuorten kuin pienempien lasten kanssa.

- Mielestämme on välttämätöntä avoimesti keskustella sijaishuoltoa ja sitä säätelevää lainsäädäntöä koskevista kehittämistarpeista. Vielä tärkeämpää on toki tarttua niihin juurisyihin, jotka ovat nuorten pahoinvoinnin ja lastensuojelun tarpeen taustalla, Nuorten Ystävien kehitysjohtaja Mikko Oranen sanoo.

Lastensuojelun tilastojen mukaan huostaanotettujen 16-17-vuotiaiden nuorten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana. Valtaosa kiireellisistä sijoituksista kohdistuu 14 -17 vuotiaisiin nuoriin tilanteissa, joissa nuoren olosuhteet tai oma käyttäytyminen vaarantaa vakavasti hänen hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan.

- Monilla koulukotiin sijoitettavilla nuorilla on isoja elämänhallinnan haasteita, jotka liittyvät päihde- ja mielenterveysongelmiin. Yhteisöissä ja ihmissuhteissa selviytymistä varjostavat käytöshäiriöt, jotka ovat taustatekijöinä sijaishuoltopaikkojen vaihtumisessa.

Pohjolakoti on yksi Suomen seitsemästä koulukodista, jotka vastaavat kaikkein vaativimmasta lastensuojelun sijaishuollosta. Sinne tulevilla nuorilla on takanaan useita sijaishuoltopaikkoja, ja heidän koulupolkunsa on katkonainen. Valtaosalla on traumakokemuksia, jotka voivat liittyä väkivaltaan tai muuhun kaltoinkohteluun.

- On selvää, että myös näiden haastavimmassa tilanteessa olevien nuorten kohdalla hoidolliset ja kuntouttavat toimenpiteet ovat ensisijaisia. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää kuitenkin usein myös mahdollisuutta rajoittaa nuoren käyttäytymistä nuoren arjen vakauttamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi, Mikko Oranen toteaa.

Lisätietoja:

Tiina Haanpää, toimitusjohtaja, Nuorten Ystävät -palvelut Oy, puh. 050 422 2313 tiina.haanpaa@nuortenystavat.fi
Mikko Oranen, kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät ry, puh. 046 920 9355, mikko.oranen@nuortenystavat.fi


Nuorten Ystävät lyhyesti

Nuorten Ystävät aloitti toimintansa viime vuosisadan alussa järjestämällä tukea ja apua oululaisille lapsille ja nuorille, joiden vanhemmat eivät pystyneet huolehtimaan heistä. Katulapsiongelma oli tuolloin todellinen.

Valtakunnallisen järjestölähtöisen työn tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle. Viime vuonna yli 2 500 vanhempaa sai välineitä parempaan vanhemmuuteen Vanhempien Akatemian kurssien, ryhmien ja henkilökohtaisen tuen kautta. Avopalveluissa ja sosiaalisen työllistymisen klubitaloissa, pajoissa ja hankkeissa rakennettiin yksilöllisiä polkuja itsenäisempään elämään, opiskeluun tai töihin yli 2 000 ihmiselle. Erityisryhmien asumisen palveluissa ja lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina oli lähes 400 asiakasta.

Koko konsernissa työskentelee yli 600 ammattilaista.