Ajankohtaista

28.5.
Ajankohtaista

Nuorten Ystävien uusi puheenjohtaja Anneli Pohjola: Järjestöt edelläkävijöitä

 

Nuorten Ystävät ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu sosiaalityön professori (emerita) Anneli Pohjola Rovaniemeltä. Hän näkee järjestöjen roolin edelläkävijänä palvelujen kehittäjänä ja uusien toimintamuotojen käytäntöön viemisessä.

- Nuorten Ystävät tekee tärkeää työtä edistääkseen erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta, hän sanoo.

Anneli Pohjola on sosiaalityön pitkäaikainen opettaja Lapin yliopistossa, joka jo taustansa vuoksi on kiinnostunut lasten ja nuorten tukemisen edistämisestä ja sosiaalisesta kuntoutuksesta.

- Matkan varrella olen tehnyt paljon yhteistyötä Nuorten Ystävien eri toimijoiden kanssa eri yhteyksissä, joten järjestö on tuttu. On hyvin merkittävää, että Pohjois-Suomessa toimii järjestö, joka on laajentunut valtakunnalliseksi tekijäksi, Pohjola toteaa.

Nuorten Ystävät ry on kansalaisjärjestö, jolla on yli sadan vuoden kokemus työstä erityistä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Valtakunnallisen järjestölähtöisen työn tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle, toimia vaikuttajana, kehittäjänä ja asiantuntijana. Nuorten Ystävät ry omistaa sosiaalipalveluja tuottavan Nuorten Ystävät Oy:n.

Yhteiskunnallinen toimija

Pohjola näkee järjestöjen roolin merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja toimijana. Järjestöt ovat tehneet tärkeää työtä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten sanansaattajana, sellaisten epäkohtien esille nostamisessa, mihin muu palvelujärjestelmä ei ole tarttunut.

- Olen usein äänen ihmetellyt, miksi järjestöjä kutsutaan kolmanneksi sektoriksi, kun minun mielestäni ne ovat usein ensimmäinen toimija, joka on tarttunut asioihin. Moni julkinen palvelu on saanut alkunsa ensin järjestöjen toimintana. Järjestöjen tehtävä on olla kehittämässä uutta ja olla auttamassa niitä, joista kukaan muu ei ole kiinnostunut.

Rakenteellinen sosiaalityö on asia, jota professori on työuransa aikana pyrkinyt tuomaan esille ja samaan pohjaa myös toiminta kansalaisjärjestössä.

- Rakenteellinen sosiaalityö pyrkii toimimaan yhteiskunnassa ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin prosesseihin ja päätöksentekoon. Se lähtee ihmisten arjen tuntemisesta, ja juuri tätä arjen asiantuntemusta moni järjestö edustaa.  Arkea rapauttavat asiat on tärkeää saada tietoon myös päätöksentekijöille.

Pohjola näkee kansalaisjärjestöjen elävän paraikaa murroskautta, jolloin niiden pitää löytää roolinsa ja saada paikkansa vakiinnutettua yhteiskunnallisten muutosten ja sote-uudistusten myllerryksessä. Pohjola toimii myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön Sosten hallituksessa ja on siis eturivissä keskustelemassa järjestöjen tulevaisuuden haasteista. Pohjoissuomalaisena toimijana hän tietää senkin, mikä vaikutus on etäisyydellä vallan keskuksesta.

Nuorten Ystävien vaikuttamistyössä asialistalla on mm. lastensuojelulainsäädäntöön vaikuttaminen ja järjestöjen auttamistyötä tukevan rahoituksen turvaaminen. 

- Lainsäädäntö ei toimi, jos samoilla pykälillä ja samoilla säädöksillä pitää hoitaa niin kaksivuotiaita kuin 17-vuotiaitakin, hän pohtii.

Nuorten Ystävillä on menossa tällä hetkellä seitsemän kehittämishanketta, joissa etsitään ratkaisuja erityisesti osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen sekä koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Oman rahoituksen lisäksi hankkeita rahoittavat pääasiassa ESR, ELY-keskus ja Veikkaus.

- Kaikki rahoitus ei voi tulla vasta tuloksista. Monta kertaa unohtuu, että laadulliset muutokset eivät ole helposti mitattavia, mutta ne ovat aivan erityisen tärkeitä. Ihmisten elämä on ainutlaatuinen, jolloin elämänlaatuun ja arjen sujuvuuteen on tarpeen satsata voimavaroja, jotta voidaan turvata arvokas elämä myös vaikeuksien keskellä.

Kuva: Arto Liiti