Ajankohtaista

25.9.
Ajankohtaista

Hurjat työllistymistulokset maahanmuuttajien työhönvalmennuksella Oulussa

Nuorten Ystävien Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke Oulussa on kehittänyt toimintamallin, joka on tuottanut vakuuttavia työllistymistuloksia. Kahden vuoden aikana toimintamallin avulla Oulussa on työllistynyt 96 maahanmuuttajaa. Toimintamallista tehdyn kustannushyötyanalyysin mukaan työllistymisestä saavutetut arvioidut yhteiskunnalliset säästöt ovat vuositasolla 900 000 euroa. Toiminnan kulut vuodessa ovat olleet 170 000 euroa. Hanke päättyy vuoden lopussa.

– Upeiden työllistymistulosten taustalla on henkilökohtainen ja pitkäkestoinen tuki työtä hakeville maahanmuuttajille ja alueen työnantajille. Toimintamallissa olennaista ovat henkilökohtaiset matalan kynnyksen ohjauskeskustelut asiakkaiden kanssa, työhönvalmentajien sitoutuminen asiakkaan työllistymisen edistämiseen sekä vahvat yhteydet alueen työnantajiin, toteaa hankkeen projektipäällikkö Anu Vanhatupa Nuorten Ystäviltä.

Hankkeessa työskentelee projektipäällikön lisäksi kaksi kokoaikaista työhönvalmentajaa sekä osa-aikainen hankeassistentti.

KPMG on laskenut hankkeen yhteiskunnalliset kustannusvaikutukset hyödyntäen Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tekemän Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle -tutkimuksen arviolaskelmia. 1.9.2017–31.8.2019 välisenä aikana on työllistynyt 96 maahanmuuttajataustaista henkilöä, joiden työllistymisestä saavutetaan vuositasolla 900 000 euron säästöt yhteiskunnalle. Esimerkiksi yhden ulkomailla syntyneen henkilön työllistyminen kahdeksaksi kuukaudeksi tuottaa kustannussäästöjä noin 10 000 euroa. Pitkäaikaistyöttömän työllistyminen 11 kuukaudeksi säästää noin 15 000 euroa ja osa-aikaisesti työllistyvän työttömän työllistyminen seitsemäksi kuukaudeksi säästää noin 6 000 euroa.

 

Hankkeen kautta lähti yrittäjiksi kolme henkilöä ja tutkintoon tähtääviin tai työllistymistä tukeviin koulutuksiin lähti 41 henkilöä. Näitä henkilöitä ei ole huomioitu yhteiskunnallisissa hyötylaskelmissa. Hankkeessa on lisäksi ollut mukana 67 asiakasta, jotka ovat tulleet autetuksi muutamalla tapaamiskerralla. Nämä asiakkaat ovat pärjänneet työnhaussa itsenäisesti.

– Aika jäätäviä lukujahan nämä ovat. Hanke on maksanut itsensä takaisin yhteiskunnalle 12. asiakkaan kohdalla. Yhteiskunnallinen hyöty on suurin, kun pitkäaikaistyötön työllistyy vakituiseen työpaikkaan, toteaa laskelman tehnyt Senior Manager Henrik Pekkala KPMG:stä.

Täsmävalmennusta työhönvalmentajien tuella

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hankkeen työhönvalmentajat ja asiakkaat ovat yhdessä etsineet Oulun seudun yrityksistä työpaikkoja, joissa yritysten tarpeet ja työnhakijoiden taidot kohtaavat. Toimintaan kuuluu työnhaku- ja työelämävalmiuksia, osallisuutta ja elämänhallintaa parantavia koulutuksia, vertaisryhmiä sekä yritysvierailuja.

­– Työhönvalmentaja tukee asiakasta ja työnantajaa työpaikalla tapahtuvassa perehdytyksessä, ohjauksessa ja arvioinnissa. Työhönvalmentajan tuki on ollut käytössä sekä asiakkaalle että työnantajalle myös työllistymisen jälkeen. Tätä tukea erityisesti työnantajat ovat arvostaneet. Pitkäkestoinen tuki työpaikalla on hyvä keino varmistaa työn jatkuvuus, jos ongelmia ilmenee, Vanhatupa kertoo.

Hankkeessa on onnistuttu työnantajayhteistyössä erityisen hyvin. Hankkeessa on esimerkiksi  järjestetty työntekijöiden ja työnantajien tapaamisia, jossa työhönvalmentajat ovat jo etukäteen miettineet kuka tai ketkä voisivat soveltua avoinna olevaan työpaikkaan.

– Eräässä tapaamisessa työnantaja kysyi työnhakijalta, miksei hän ollut aiemmin hakenut heille töihin. Selvisi, että työnhakija oli lähettänyt useita hakemuksia, mutta hän sai työpaikan vasta henkilökohtaisen tapaamisen jälkeen. Kohtaaminen on se juttu, Vanhatupa toteaa.

Hankkeessa asiakkaat saavat kertoa omat toiveensa ja tavoitteensa oman työllistymispolun löytämiseksi. Sen pohjalta suunnitellaan tarkasti mikä on työhönvalmentajan rooli ja mitä asiakas tekee itse.

– Meidän työ on rinnallakulkemista ja asiakkaan tasavertaista kohtaamista sekä kuulemista. Selvitämme mitä asiakas oikeasti haluaa tehdä. Aikaisemmin joku on saattanut kertoa mitä pitää tehdä ja mihin pitää hakea, Vanhatupa kertoo.

Asiakkaat ovat ohjautuneet hankkeeseen pääasiassa TE-toimiston kautta. Maahanmuuttajat ovat myös itse hakeutuneet toimintaan mukaan, kun tieto hankkeen hyvistä tuloksista on levinnyt maahanmuuttajayhteisössä.

– Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke on ollut tärkeä apu TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluohjauksessa. Palveluohjaus ja yhteistyö hankkeen työhönvalmentajien kanssa on toiminut saumattomasti. Työhönvalmentajat ovat motivoituneita ja heidän kyky ja halu auttaa sekä kuunnella asiakkaita on ollut ilahduttavaa. Työ on myös tuottanut paljon asiakkaan tilannetta edistäviä tuloksia. Tämänkaltaiselle palvelulle on tarvetta myös jatkossa, toteaa palvelupäällikkö Miia Hokkanen TE-toimiston Osaamisen kehittämisen palveluista.

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hankkeen kehittämistyön tuloksena on saatu aikaiseksi maahanmuuttajien työllistymistä edistävä toimintamalli, joka selvästi työllistää, säästää rahaa ja parantaa maahanmuuttajien asemaa sekä osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Hallitusohjelman tavoitteena on, että kaikki kynnelle kykenevät menisivät töihin. Tavoitteena on nostaa Suomen työllisyysaste 75 prosenttiin eli työllistää 60 000 ihmistä lisää hallituskauden aikana.

– Hankkeen tulokset kertovat siitä, että sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä sekä yksilöllisellä ja pitkäkestoisella työhönvalmennuksella saavutetaan vaikuttavia tuloksia. On tärkeää, että toiminta saadaan rahoituksen osalta vakiinnutettua osaksi maahanmuuttajille tarjottavia palveluita, Vanhatupa tähdentää.

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta. Hanke on osa Kotona Suomessa kokonaisuutta. Rahoituksesta vastaa Hämeen ELY -keskus, Oulun kaupunki ja Nuorten Ystävät ry.

Nuorten Ystävillä vahvaa osaamista työhönvalmennuksesta

Nuorten Ystävillä on pitkä kokemus hankkeessa tehtävästä työhönvalmennuksesta, joka vastaa yksilölähtöisen työskentelyn ansiosta erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Järjestö on kehittänyt intensiivisesti vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille jo 2000-luvun alusta saakka.

Lisätietoja hankkeesta:
Anu Vanhatupa, projektipäällikkö, Nuorten Ystävät
044 558 6017

Lisätietoja kustannushyötylaskelmasta:
Henrik Pekkala, Senior Manager, KPMG
040 535 5638