Ajankohtaista

22.10.
Ajankohtaista

NY ja rotaryt yhteistyössä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen edistämiseksi

Rotaryt ja Nuorten Ystävät ponnistavat yhdessä vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Meri-Oulun rotaryklubi sai järjestöön kuuluvalta Rotarysäätiöltä apurahan piirin alueella toteutettavaan yhteiskunnalliseen palveluprojektiin 2019-2020.  Apuraha käytetään vaikeasti työllistyvien vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiskampanjaan.

Järjestöneuvos, kasvatustieteen tohtori Marja Irjala on vieraillut puhumassa aiheesta jo useissa piirin klubeissa mukanaan Nuorten Ystävien klubitalojen edustajina ammatillinen työhönvalmentaja sekä kokemusasiantuntijoita. Vierailut jatkuvat koko tulevan vuoden 2020 ajan. Apuraha käytetään hankkeen aiheuttamien matkakustannusten korvaamiseen.

Suomessa on tuhansia vammaisia ja osatyökykyisiä nuoria ja nuoria aikuisia, joiden pääsy työmarkkinoille on vaikeaa siitä huolimatta, että heidän joukossaan on monenlaista osaamista ja myös alansa huippuosaajia. Teema on nyt erityisen ajankohtainen, onhan maamme hallitusohjelman eräs tärkeä tavoite nostaa työllisyysastetta muun muassa nyt työelämän ulkopuolella olevien mutta työkykyisten vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisellä.

Nuorten Ystävien klubitalot, Pönkkä Oulussa, Tönäri Kajaanissa ja Roihula Rovaniemellä, ovat Veikkauksen ja sijaintipaikkakuntien rahoittamia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joiden tärkeänä tavoitteena on muun muassa tukea jäseniään työllistymään avoimille työmarkkinoille.

Marja Irjala on käsitellyt monissa kirjoituksissaan ja puheenvuoroissaan vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä. Hän on Meri-Oulun rotaryklubin jäsen ja toimi Nuorten Ystävät ry:n pääsihteerinä 1990-2012. Työuransa jälkeen hän jatkoi kasvatustieteen opintoja Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Hänen väitöskirjansa”Osallinen, syrjässä, marginaalissa, onnellinen? Tutkimus oppisopimuskoulutuksen erityisopiskelijoista Suomessa ja Saksassa” käsittelee vammaisten oppisopimuskoulutusta Suomessa ja Saksassa osallisuuden, yhdenvertaisuuden sekä hyvän ja arvokkaan elämän näkökulmista.

Kansainvälinen Rotary on epäpoliittinen ja uskontoihin sitoutumaton palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö, jonka toiminta Suomessa on jakaantunut kuuteen piiriin ja niissä noin 300 rotaryklubiin.

 

Kemin rotaryklubilla Marja Irjalan kanssa oli kokemusasiantuntijana Emma Vehanen klubitalo Pönkästä.