Ajankohtaista

27.11.
Ajankohtaista

Maahanmuuttajien työllistymisestä jäätäviä tuloksia

Hankkeen onnistumisen ja kustannussäästöjen taustalla on pitkäjänteinen tuki työnhakijalle ja työnantajalle, luottamuksen rakentaminen, asiakkaiden tunteminen ja ennen kaikkea se, että asiakkaille oli riittävästi aikaa.

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille on Nuorten Ystävien ensimmäinen hanke, joka kohdistui maahanmuuttajiin. Hankkeen tavoitteet ylittyivät, se säästi huimasti yhteiskunnan varoja puhumattakaan siitä, kuinka monen ihmisen elämän se muutti. Hankkeen loppuseminaari pidettiin marraskuussa Oulussa.

Hanke kuuluu Kotona Suomessa -hankekokonaisuuteen, joka on Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima valtakunnallinen kotoutumispalveluita ja -prosesseja kehittävä hanke. Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille kuului kolmanteen hankehakuun ja sen erityistavoite oli pidempään työttöminä tai työvoiman ulkopuolella olleiden maahanmuuttajien työhön, koulutukseen tai yrittäjäksi ohjaaminen.

– Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hankkeessa oli parhaat työllistymistulokset kaikista pilottihankkeista, projektiasiantuntija Laura Ruuskanen Uudenmaan ELY-keskuksesta kiittää.

Hän kuvaa hanketta sanoilla ihmisläheinen, konstailematon, ratkaisukeskeinen ja tuloksiltaan jäätävä.

– Onnistumisen ja kustannussäästöjen taustalla on pitkäjänteinen tuki työnhakijalle ja työnantajalle, luottamuksen rakentaminen, asiakkaiden tunteminen ja ennen kaikkea se, että asiakkaille oli riittävästi aikaa.

Tuloksellisenkin toiminnan juurruttaminen on vaikeaa, vaikka hankkeessa on laskettu, miten paljon yhteiskunnan varoja säästettiin. Tulokset eivät synny kovassa kiireessä eikä vähässä ajassa. Esimerkiksi TE-toimistossa yhdellä asiantuntijalla saattaa olla satoja asiakkaita, Ruuskanen huomauttaa.

Pitkään kestävä tuki tarpeen

Asiakkailta saadun palautteen mukaan tärkeimmät asiat hankkeessa olivat henkilökohtaiset tapaamiset, asioiden hoitaminen yhdessä ja pitkään kestävä tuki, projektipäällikkö Anu Vanhatupa Nuorten Ystäviltä kertoo.

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hankkeen kehittämistyön tuloksena luotiin maahanmuuttajien työllistymistä edistävä toimintamalli, joka selvästi työllistää, säästää rahaa ja parantaa maahanmuuttajien asemaa sekä osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Hankkeen tulokset kertovat siitä, että sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä sekä yksilöllisellä ja pitkäkestoisella työhönvalmennuksella saavutetaan vaikuttavia tuloksia. On tärkeää, että toiminta saadaan rahoituksen osalta vakiinnutettua osaksi maahanmuuttajille tarjottavia palveluita, Vanhatupa tähdentää.

Kahden vuoden aikana Oulussa on työllistynyt hankkeen myötävaikutuksella 111 maahanmuuttajaa. KPMG on laskenut hankkeen yhteiskunnalliset kustannusvaikutukset hyödyntäen Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tekemän Työttömyyden laajat kustannukset yhteiskunnalle -tutkimuksen arviolaskelmia. Toimintamallista tehdyn kustannushyötyanalyysin mukaan työllistymisestä saavutetut arvioidut yhteiskunnalliset säästöt ovat vuositasolla 900 000 euroa. Toiminnan kulut vuodessa ovat olleet 170 000 euroa.

Asiakkuuksia oli kaikkiaan 215. Palkkatyöhön työllistyneiden lisäksi työkokeilussa on 83 ja palkkatukityössä 15 henkilöä. Hankkeen kautta lähti yrittäjiksi neljä henkilöä ja tutkintoon tähtääviin tai työllistymistä tukeviin koulutuksiin 58 henkilöä.

Työhönvalmentajat ja asiakkaat etsivät yhdessä Oulun seudun yrityksistä työpaikkoja, joissa yritysten tarpeet ja työnhakijoiden taidot kohtasivat. Toimintaan on kuulunut työnhaku- ja työelämävalmiuksia, osallisuutta ja elämänhallintaa parantavia koulutuksia, vertaisryhmiä sekä yritysvierailuja. Työhönvalmentajan tuki on ollut käytössä sekä asiakkaalle että työnantajalle myös työllistymisen jälkeen.

Hankkeessa asiakkaat saivat kertoa omat toiveensa ja tavoitteensa oman työllistymispolun löytämiseksi. Sen pohjalta suunniteltiin, mikä on työhönvalmentajan rooli ja mitä asiakas tekee itse.

Asiakkaat ohjautuivat hankkeeseen pääasiassa TE-toimiston kautta. Maahanmuuttajat hakeutuivat myös itse toimintaan mukaan, kun tieto hankkeen hyvistä tuloksista levisi maahanmuuttajayhteisössä.

Vuoden lopussa päättyvässä hankkeessa työskenteli projektipäällikön lisäksi kaksi kokoaikaista työhönvalmentajaa sekä osa-aikainen hankeassistentti.

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta. Hanke on osa Kotona Suomessa kokonaisuutta. Rahoituksesta vastaa Hämeen ELY-keskus, Oulun kaupunki ja Nuorten Ystävät ry.