Ajankohtaista

2.1.
Ajankohtaista

Nuorten Ystävien avopalveluiden toimintaa arvostettiin syksyn tarjouskilpailuissa

Kuluneen syksyn aikana Tampereen kaupunki etsi palveluntuottajaa aikuisten avomuotoiseen päihdekuntoutukseen, Turun kaupunki kilpailutti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja Vantaa kilpailutti lastensuojelun ja sosiaalihuollon tukipalvelut. Nuorten Ystävät osallistui kilpailutuksiin hyvällä menestyksellä ja tuli valituksi palveluntuottajaksi jokaisessa kilpailutuksessa.

– Vaikuttavien palveluiden avulla voimme osaltamme edistää apua ja tukea tarvitsevien hyvinvointia, elämänhallintaa ja parempaa osallisuutta niin lähiyhteisöissä kuin yhteiskunnassakin, toteaa NYn avopalveluiden palvelupäällikkö Antti Klaavu.

NYn Tampereen avopalveluissa käynnistyvällä avomuotoisella päihdekuntoutuksella pyritään muutokseen asiakkaan päihdekäytössä ja arjen hallintakyvyssä. Tavoitteena on tukea asiakasta päihderiippuvuudesta irtaantumiseen ja päihteettömään elämäntapaan. Hoidolla pyritään asiakkaan terveyden edistämiseen, toimintakyvyn vahvistamiseen ja muuhun asiakkaalle yksilöllisesti asetettuun tavoitteeseen.

– Palvelu on uusi Tampereen avopalvelukeskuksemme osalta ja odotamme mielenkiinnolla, että pääsemme tekemään tuloksellista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

NYn Turun avopalvelukeskus on tuottanut päihde- mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita Turun kaupungille aiemminkin. Uusi sopimus varmistaa laadukkaan palvelun jatkumisen.

– Pääkaupunkiseudun avopalvelukeskuksessa jatkamme hyvää yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Lastensuojelun ja sosiaalihuollon tukipalveluilla edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisemme ongelmia monilla erilaisilla toimilla ja palveluilla.

Syksyllä käynnistyi pääkaupunkiseudun avopalveluissa myös yhteistyö Espoon kaupungin kanssa asunnottomien lapsiperheiden tukemiseksi.

– Autamme lapsiperheitä, jotka ovat asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla. Asumispalvelussa luomme perheille valmiudet itsenäiseen arjen hallintaan sekä asumiseen. Palvelussamme yhdistyy kaksi arjenhallinnan edistämisen kannalta tärkeää elementtiä: oma asunto ja lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus, Klaavu toteaa.

Lisätietoja:
Antti Klaavu, palvelupäällikkö
040 5050 286
antti.klaavu@nuortenystavat.fi

Nuorten Ystävät tarjoaa räätälöityjä avopalveluja lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden elämänhallinnan tueksi pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Lapissa. Palveluissamme korostuu asiakaslähtöisyys ja niissä hyödynnetään henkilöstömme moniammatillista osaamista ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Voimme rakentaa asiakkaillemme yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja.