Ajankohtaista

22.1.
Ajankohtaista

Kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia

Taide- ja kulttuuritoiminnalla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, parantaa toimintakykyä ja vähentää yksinäisyyttä. Nuorten Ystävien klubitaloissa Pönkässä, Roihulassa ja Tönärissä taide, musiikki ja muu luova toiminta on osa jokapäiväistä arkea. Nyt NYssä ollaan perustamassa kulttuurihyvinvointitiimiä, jolla kehitetään ja vahvistetaan kulttuurin ja taiteen käyttöä osana yksiköisen perustoimintaa.

Nuorten Ystävien klubitaloissa luova toiminta on jo nyt osa jokapäiväistä arkea. Esimerkiksi Pönkässä kokoontuu luovan toiminnan ja musiikin ryhmiä ja lisäksi on toteutettu erilaisia taideprojekteja kuten esimerkiksi voimauttavan valokuvan projekti.

- Joillekin jäsenistä nämä matalan kynnyksen toiminnat ovat ainoita toimintoja, joihin osallistuminen saa heidät lähtemään kotoa liikkeelle, tapaamaan ihmisiä ja tulemaan mukaan yhteiseen tekemiseen, palveluesimies Lahja Leiviskä toteaa.

Huhtikuussa 2019 huipentui Pönkän jäsenten suunnittelema ja toteuttama musiikillinen Kuule mua -yhteisötaideprojekti. Projektilla haluttiin saada jäsenten ääni, tarinat ja osaaminen esiin musiikin, mutta myös muun soveltavan ja osallistavan yhteisötaiteen keinoin. Liki puolentoista vuoden projektin aikana syntyi omakustannelevy, jossa on seitsemän kappaletta ja lisäksi kolmesta kappaleesta tehtiin musiikkivideot. Yhteisötaiteessa tekeminen on yleensä tärkeämmässä roolissa kuin taiteellinen lopputulos.

- Kuule mua tuotti osallistujilleen valtavan määrän yhteisiä ilon ja onnistumisen hetkiä. Jäsenten hyvinvointi lisääntyi ja osallisuus vahvistui yhteisöllisen tekemisen kautta.

 

Kuule mua -yhteisötaideprojekti toi esiin Pönkän jäsenten äänen, tarinat ja osaaminen.

Kaikukortti ja 100 minuuttia taidetta

Klubitalot Oulussa, Kajaanissa ja Rovaniemellä ovat olleet mukana Kaikukortti-toiminnan kehittämisessä. Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville, vähintään 16-vuotiaille henkilöille ja perheille, jotka ovat asiakkaana korttia jakavassa hyvinvointipalveluiden tai muun palvelun yksikössä. NYn klubitalot Oulussa, Rovaniemellä ja Kainuussa  toimivat korttien jakajatahoina.

Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Näin ollen Kaikukortin avulla pääsee ilmaiseksi esimerkiksi konsertteihin, teattereihin ja museoihin.

- Kaikukortin ideana on, että kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta, Leiviskä tähdentää.

NYn klubitalot olivat mukana myös 100 minuuttia taidetta -kampanjassa. Taidemäärä ylittyi viikossa moninkertaisesti, kun mukaan laskettiin klubitalojen omat ryhmät ja kulttuurikäynnit sekä muu kulttuuriin liittyvä toiminta. Kampanjan aikana vahvistui käsitys taidetoiminnan merkityksestä klubitalon jäsenten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäjänä.

NY mukana verkostoissa

Suomessa on jo pitkään käytetty paljon taidelähtöisiä menetelmiä sosiaali- ja terveysalalla. Tavoitteena on ollut esimerkiksi syrjäytymisen ehkäiseminen sekä osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistaminen. Suomessa on myös tehty valtakunnallinen selvitystyö taiteen ja hyvinvoinnin yhteydestä; Valtakunnallisen Terveyden edistämisen politiikkaohjelman osana selvitettiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia toimintaohjelmassa vuosina 2010–2014. Sen mukaan taiteen ja kulttuurin keinoin, sekä osallistumalla että myös taidetta itse tekemällä, voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, Taikusydän, on tehnyt pitkään työtä kulttuurihyvinvointialan eteen. Sen tehtävänä on ”kerätä ja välittää tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksia koskevista projekteista, tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille”.

Pohjois-Pohjanmaalla työtä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi tekee puolestaan Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin verkosto #POPKulta, jota hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto yhteistyössä Taikusydämen kanssa. NY on mukana verkoston toiminnassa. Lisäksi vuonna 2019 Oulun kaupunki nimesi kulttuurihyvinvoinnin kehittämisryhmän, Kulta-tiimin, johon mukaan pyydettiin myös NY edustamaan järjestötoimijoiden näkökulmaa.

Tutkittua tietoa taiteen ja kulttuurin vaikutuksista

Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluetoimiston raportti taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista julkaistiin viime marraskuussa Helsingissä. Raportti kattaa yli 900 tutkimusjulkaisua ja yli 3000 yksittäistä tutkimusta ja on siten laajin tähän mennessä tehty kartoitus taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Raportin sanoma oli selvä: ”taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Taide voi tarjota ratkaisuja erityisesti sellaisiin terveyshaasteisiin, joihin lääketiede ei yksin tarjoa tehokkaita ratkaisuja”.

Taiteella voidaan esimerkiksi vaikuttaa terveyden sosiaalisiin määrittäjiin ja taustatekijöihin eli taidetoiminta voi vähentää ihmisten kokemaa yksinäisyyttä ja näin ollen parantaa terveyttä. Kouluissa taiteen on huomattu vähentävän käyttäytymisongelmia ja kiusaamista, kulttuuriosallistumisen puolestaan on todettu vähentävän riskiä sairastua masennukseen ja suojaavan jopa dementian kehittymiseltä.

Taideosallistuminen vaikuttaa psykologisesti parantamalla tunteiden säätelyä ja kehittämällä selviytymiskeinoja, fysiologisesti tehostamalla immuunitoimintaa ja laskemalla stressihormoneja. Sosiaalisesti taideosallistuminen vähentää eristyneisyyttä ja käyttäytymisen tasolla se saa meidät valitsemaan terveellisempiä elämäntapoja. Koska taiteen ja kulttuurin kokemisen ja tekemisen vaikutukset ovat näin laaja-alaiset, on WHO päätynyt kolmenlaisiin suosituksiin Euroopan alueen jäsenmaille.

Ensimmäisenä jäsenmaita kehotetaan tukemaan taideinterventioiden käyttöönottoa esimerkiksi mielenterveyttä tukevien yhteisöllisten taideohjelmien järjestämistä. Toiseksi jäsenmaita kannustetaan tunnustamaan taiteisiin osallistumisen lisäarvo ja merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille. Kolmanneksi raportti esittää taiteiden ja humanististen tieteiden sisällyttämistä terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen sekä kliinisten että vuorovaikutustaitojen parantamiseksi.