13.10.
Ajankohtaista

NY jatkoon Impact StartUp yrityskiihdyttämön haussa

 

Nuorten Ystävät on päässyt jatkoon pohjoismaisen yrityskiihdyttämö Impact StartUpin vuoden 2020 ohjelmakierroksen haussa. Teemana kesäkuun haussa oli työ. Ohjelmakierrokselle pystyivät hakemaan mukaan toimijat, jotka työskentelevät auttaakseen vaikeasti työllistyviä henkilöitä töihin.

Impact StartUp -yrityskiihdyttämöä toteuttaa Suomessa yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden liitto ARVO, jonka pääkumppaneina ovat Sitra, Y-säätiö, Osuuskunta Tradeka ja Invalidisäätiö. Impact StartUpia toteutetaan yhteisellä konseptilla Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, ja sitä rahoittaa pohjoismaisen ministerineuvoston Nordic Innovation -innovaatiorahasto.

Impact StartUpiin hakivat mukaan yritykset, yhdistykset ja säätiöt, jotka haluavat liiketoiminnallaan ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja laajentaa toimintaansa. Haussa mukana olivat myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoittelevien organisaatioiden uutta palvelua kehittävät sisäiset tiimit. Ohjelman aikana syksyllä 2020 osallistujat saavat intensiivistä tukea vaikuttavuuden suunnittelemisessa ja mittaamisessa, liiketoimintamallin kehittämisessä, skaalaamisessa sekä rahoituksen hankkimisessa.

– Tärkein osallistujakriteeri yrityskiihdyttämön hakuun on impact eli vaikuttavuus. Sen tuottamisen täytyy olla toiminnan ytimessä, kertoo NYn työelämäpalveluiden palvelupäällikkö Maria Joona.

Yhteispohjoismaisesti halutaan lisätä sijoittajien ja julkisten hankkijoiden tietotasoa ja osaamista vaikuttavuudesta. Kiihdytettävien yritysten ohjelman rinnalla kulkevat sijoittajille suunnattu Investor Lab, joka tarjoaa sijoittajille työkaluja ja tukea vaikuttavuussijoittamiseen sekä Public Procurement Lab, joka tukee julkisia hankkijoita vaikuttavuusperusteisissa hankinnoissa.

Elokuun Bootcampilla oli mukana 29 hakijaa, joista viisi pääsi jatkoon. Kaikille jatkoon päässeille tarjotaan sama 30 tunnin yritysvalmennuspaketti: kuusi leiripäivää ja kiihdyttämöohjelman päättävä demopäivä joulukuussa, jossa esitellään syksyn aikana kiihdytetty tuote tai toimintamalli sosiaalisen työllistymisen edistämiseksi sijoittajille ja asiakkaille.

NYn toimintamalli kiihdyttämössä on maahanmuuttajien tuettu työllistyminen. Toimintamallin pohjalla on viime vuoden lopussa päättynyt NYn Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke, joka tarjosi yksilöllistä ja pitkäkestoista työhönvalmennusta maahanmuuttajataustaisille TE-toimiston asiakkaille. Jokaiselle asiakkaalle rakennettiin yksilöllinen polku kohti avoimia työmarkkinoita. Toimintamallilla saatiin vaikuttavia yhteiskunnallisia tuloksia.

– Toimintamallista on tehty kustannushyötyanalyysi, jonka mukaan yhteiskunnalle tulee säästöä 19200 euroa, kun yksi ulkomaalaistaustainen työtön työllistyy 11 kuukaudeksi. Hankkeen tuella työelämään pääsi kiinni 104 maahanmuuttajataustaista työnhakijaa, NYn työelämäpalveluiden projektipäällikkö Anu Vanhatupa sanoo.

Hankkeen asiakkaat olivat työikäisiä (18–65-vuotiaita) riittävän suomen kielen taidon omaavia maahanmuuttajia, jotka tarvitsivat tukea oman työllistymispolun löytämiseen. Työhönvalmentajien tuella asiakas eteni kohti työllistymistä tai opintoja. Toimintaan kuului työnhakuvalmiuksia, osallisuutta ja elämänhallintaa parantavia koulutuksia, vertaisryhmiä sekä yritysvierailuja.

Työhönvalmennuksen perustana NYllä on Tuetun työllistymisen menetelmä (Supported Employment), jossa työhönvalmentaja antaa tarvittavan tuen myös työpaikalle. Tuetussa työllistymisessä korostuu työllistymistavoitteen lisäksi asiakkaan osallisuus työllistymisprosessissa ja kiinteä yhteistyö työnantajien kanssa.

NYn vaikuttavuustiimissä työskentelee kolme henkilöä, ja syksyn aikana toimintamalli on entistä paremmin paketissa.

 – Vaikuttavuutta mietitään taloudellisen tuloksellisuuden lisäksi muistakin näkökulmista. Maahanmuuttajien tuetun työllistymisen toimintamalli voidaan aloittaa nopeasti eri alueilla, kun ostavat asiakkaat kiinnostuvat ja rahoituskuviot järjestyvät, Joona kertoo.

– Jatkoon pääsyn yksi valintaperusteista oli mahdollisuus skaalata toimintamalli. Valitsimme vaikuttavuuskiihdyttämöön yhden kohderyhmän, mutta samalla mallilla saadaan vaikuttavia työllistymisen tuloksia niin nuorten, osatyökykyisten kuin ikääntyvienkin työnhakijoiden kanssa. Malli ei ole tarkoitettu pelkästään maahanmuuttajille, Vanhatupa toteaa.