16.12.
Ajankohtaista

Innovaatiokumppanuuden kautta räätälöityyn valmennuspalveluun

 
Kuvassa Nuorten Ystävien työelämäpalveluiden projektipäällikkö Anu Vanhatupa (vasemmalla) ja palvelupäällikkö Maria Joona.


Nuorten Ystävien Työelämäpalvelut on valittu yhdessä Invalidisäätiön sr Live Palveluiden kanssa kehittämään uudenlaista räätälöityä valmennuspalvelua Helsingin kaupungille.


– Helsingin kaupunki kilpailutti alkuvuodesta Räätälöityyn valmennuspalveluun liittyvän innovaatiokumppanuuden. Moniportainen kilpailutus sisälsi muun muassa kaksipäiväiset sparrauspäivät, joiden aikana viisi lopulliseen kilpailutusprosessiin valittua palveluntuottajaa palvelumuotoili omaa tuotettaan entistä soveltuvammaksi kohderyhmän tarpeisiin. Vuodenvaihteessa alkaa puolen vuoden kehittämisvaihe, jossa luodaan lopullinen palvelu ja toimintamalli, kertoo NYn työelämäpalvelujen palvelupäällikkö Maria Joona.

Innovaatiokumppanuudessa yhdistetään tuotekehitysvaihe ja valmiin tuotteen hankintavaihe yhdeksi hankintamenettelyksi. Kehitystyö voi kohdistua joko kokonaan uuteen tuotteeseen tai palveluun tai olemassa olevan tuotteen tai palvelun muuttamiseen olennaisesti toiseksi.

– Innovatiivinen hankintamenettely on kaikille vielä melko vieras ja prosessina raskas. Uskomme kuitenkin, että tällä menettelyllä löydämme uudenlaisen tavan yhdistää kaupungin omaa osaamista ja palveluntuottajan osaamista asiakkaan työllistymisen tueksi, toteaa Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden erityissuunnittelija Ulla Juhanko.

Kehitysvaihe antaa mahdollisuuden tarkastella ja arvioida myös oman toiminnan tehokkuutta.

Hankittavalla valmennuksella täydennetään Helsingin kaupungin omia palveluita ja lisätään työttömien sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Vaihtoehtona voi olla myös työkokeilu, palkkatuettu työ tai jokin pidempikestoinen ammatillinen koulutus. Valmennuspalvelu kohdistuu nuoriin ja aikuisiin, joilla on monialaisen tehostetun tuen tarve työllistymisen saavuttamiseksi. Asiakkailla voi olla esimerkiksi neuropsykiatrisia piirteitä, mielenterveys-  tai päihdeongelmia tai haasteita motivaatiossa ja toiminnanohjauksessa. Tuen tarve on vaativaa pitkäaikaista tai melko vaativaa tukea.

Helsingin kaupungin työllisyyspalvelut on tilaajakumppani, NY ja Invalidisäätiö sr Live Palvelut ovat kehittämistyön kumppaneita. Asiakkaat ohjautuvat kehitysvaiheessa palveluun nuorten ja aikuisten tiimeistä. Valmennus keskittyy työnhakuun ja räätälöityihin työtehtäviin sekä erityisesti työpaikoilla annettavaan tukeen ja ohjaukseen.

– Tässä haetaan yhteistä mallia asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi. Ei ole enää vain tilaaja ja palveluntuottaja, jossa tilaaja lähettää asiakkaan palveluntuottajan luokse, painottaa projektipäällikkö Anu Vanhatupa.

Puoli vuotta kestävässä innovaatiovaiheessa arvioidaan toimintamallin tehokkuutta, asiakaskokemuksia ja tuloksia sekä yhteistyön toimivuutta. Lisäksi haetaan työpari-mallia, jossa toinen puoli tulee kaupungilta ja toinen palveluntuottajalta. Näin molemmat osapuolet tietävät koko ajan, mitä palvelussa ja palvelun aikana asiakaan prosessissa tapahtuu.

– On hienoa, että kaupunki on lähtenyt itse aktiivisesti hakemaan ratkaisuja ja näkee, että aito yhteiskehittäminen on tätä päivää. Lisäksi on ollut hienoa saada Invalidisäätiö sr Live Palvelut innovaatiokumppaniksi, Joona kiittää.