29.3.
Ajankohtaista

Paikka auki II -ohjelma saa jatkoa vuodeksi 2022

 

Nuorten Ystävien koordinoima suosittu Paikka auki II saa jatkoa vuodelle 2022. Sosiaali- ja terveysministeriön avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilölle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää heidän työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia. Ohjelmassa on kaksi kohderyhmää: työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset sekä osatyökykyiset ihmiset (ilman ikärajausta).

NY:n koordinaatiotiimi toteutti työntekijäkyselyn, jossa selvitettiin Paikka auki -työntekijöiden elämäntilannetta ennen työsuhdetta, kokemuksia ja elämäntilanteen muutoksia työsuhteen aikana sekä heidän tulevaisuuden suunnitelmia työsuhteen jälkeen. Yhdeksän kymmenestä (89 %) vastaajasta koki Paikka auki -työsuhteen olleen merkityksellinen oman tulevaisuuden polun hahmottamisessa tai löytymisessä. Apu, josta kerrottiin, oli ollut monimuotoista: kannustusta ja palautetta esimieheltä tai työyhteisöltä sekä keskusteluja mentorin, työnohjaajan ja uraohjaajan kanssa.

– Koordinaatiohankkeessa tehty tutkimus osoittaa, että Paikka auki -avustusohjelma on toimiva ja siinä syntyy tuloksia. Jopa 2/3 löytää jatkopolun. Järjestöiltä on tullut paljon toiveita ohjelman jatkosta, ja ne on nyt iloksemme kuultu STEAssa, ohjelmapäällikkö Marjo-Riitta Tervonen kertoo.

Kyselytutkimuksen tulokset voi lukea Paikka Auki -nettisivuilta

Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien nuorten työllistämiseen on mahdollista hakea uutta avustusta kevään haussa, joka alkaa 12.4.2021. Järjestöt voivat hakea työntekijän palkkaamiseen avustusta, joka kattaa työntekijän kulut 100 %. Avustuksia hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

– Avustusohjelmasta saadut tulokset Paikka auki -työntekijöiden työllistymisen jatkopolkujen löytymisestä ovat erittäin lupaavia. Koronakriisi on heikentänyt nuorten ja osatyökykyisten työllistymistilannetta entisestään, joten ohjelmalle on edelleen vahva yhteiskunnallinen tilaus, STEAsta kerrotaan.

Järjestöt mukaan rekrytoimaan osatyökykyisiä

Osatyökykyiset ovat olleet Paikka auki -avustusohjelman yksi kohderyhmä vuodesta 2018 ja osatyökykyisten työntekijöiden määrä onkin hiljalleen kasvanut. Nyt alkavan osatyökykykampanjan tavoitteena on lisätä sotejärjestöjen tietoisuutta osatyökykyisyydestä työelämässä ja rohkaista järjestöjä rekrytoimaan osatyökykyisiä. Ohjelmapäällikkö Marjo-Riitta Tervonen toteaa kampanjan avausblogissaan seuraavasti: 

– Kampanjamme tulee varmasti herättelemään keskustelua ja se tarjoaa ennen kaikkea näkökulmia siihen, miten järjestöt hyötyvät osatyökykyisen palkkaamisesta. Syvennämme matkan varrella myös sitä, mitä osatyökykyisyys tarkoittaa ja kuulemme niin osatyökykyisten itsensä kuin osatyökykyisiä rekrytoivien järjestöjen kokemuksia.

Seuraa Paikka Auki -uutisointia täältä. Kevään avustushakuun pääsee tutustumaan STEAn sivuilta.