26.4.
Ajankohtaista

Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri Arja Sutela STM:n sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan jäseneksi kaudelle 2021–2025

 

Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri Arja Sutela on valittu sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaelimenä toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan jäseneksi. Valtioneuvosto asettaa Veikkaus Oy:n tuotosta terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten valmistelua varten sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä sen arviointi- ja avustusjaoston neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuvan avustustoiminnan linjauksista ja strategisista suuntaviivoista sekä kehittää ja arvioida avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa. Arviointi- ja avustusjaoston tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten jaosta sekä tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Neuvottelukunnan ja sen arviointi- ja avustusjaoston toimikausi on 23.4.2021–22.4.2025. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ehdotuksia neuvottelukunnan ja sen arviointi- ja avustusjaoston jäseniksi SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:ltä, joka toimitti ehdotuksensa ministeriölle. Valtioneuvosto hyväksyi esityksen valtioneuvoston yleisistunnossa 22.4.2021.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtaja
Pääsihteeri Tuija Brax, Sydänliitto

Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Mieli Suomen mielenterveys

Muut jäsenet

Puheenjohtaja Veli-Matti Ahtiainen, Lapin sosiaaliturvayhdistys (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan yhteisökeskus)

Förbundsdirektör Viveca Hagmark, Folkhälsans Förbund (henkilökohtainen varajäsen verksamhetsledare Micaela Romantschuk-Pietilä, Förbundet Hem och Skola)

Toimitusjohtaja Janne Juvakka, Invalidiliitto (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro - Tukipiste)

Toiminnanjohtaja Jan Koskimies, Eläkeläiset / EETU (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga, SámiSoster)

Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Sonja Raunio, Nuorten mielenterveysseura - Yeesi)

Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Sari Nikula, Parasta Lapsille)

Toiminnanjohtaja Juha Mikkonen, EHYT (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Sami Teikko, Koulutus Elämään -säätiö)

Toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki, Sosped-säätiö (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Tiina Sivonen, Keski-Suomen yhteisöjen tuki)

Pääsihteeri Arja Sutela, Nuorten Ystävät (henkilökohtainen varajäsen toimitusjohtaja Tomi Kaasinen, Savas-säätiö)

Toiminnanjohtaja Marju Silander, CP-liitto (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Kirsi Broström, Syömishäiriöliitto)

Toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto (henkilökohtainen varajäsen toimitusjohtaja Tuomas Koskela, Aspa-säätiö)

Toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Omaishoitajaliitto (henkilökohtainen varajäsen toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein, Moniheli)

Arviointi- ja avustusjaoston kokoonpano

Puheenjohtaja
Vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä

Varapuheenjohtaja
Pääsihteeri Kari Anttila

Muut jäsenet

Johtaja Tiina Laatikainen, THL (henkilökohtainen varajäsen etuuspäällikkö Tuula Ahlgren, KELA)

Professori Lasse Murto (henkilökohtainen varajäsen valtiotieteiden maisteri Panu Laturi)

Johtaja Hanna-Maija Kause, Hyvinvointiala HALI (henkilökohtainen varajäsen professor

Helena Blomberg-Kroll) Socionom Stefan Mutanen (henkilökohtainen varajäsen sosionomi Hannu Partanen)

Erityisasiantuntija Tarja Tenkula, Kuntaliitto (henkilökohtainen varajäsen valtiotieteiden maisteri Maija Perho)