16.6.
Ajankohtaista

Vuoden Nyryttäjä -tunnustuspalkinto Verto-hankkeelle

 

Osana Nuorten Ystävät ry:n henkilöstön kannustamisjärjestelmää järjestössä valitaan vuosittain Vuoden Nyryttäjä. Vuoden Nyryttäjä voi olla henkilö, tiimi tai työryhmä, joka on toiminnallaan erityisesti edistänyt NYryn perustehtävän mukaista toimintaa.

Järjestön työhyvinvointiryhmä teki valintansa henkilöstön ehdotusten pohjalta. Vuoden Nyryttäjäksi 2021 valittiin yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen tarjoava Verto-hanke.

Työhyvinvointiryhmä perustelee valintaa sillä, että Verton työntekijät työskentelevät todella haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevan kohderyhmän kanssa. Verton tiimi on luonut Ouluun loistavan kohtaamispaikan, jossa huomioidaan huumeiden käyttäjät sekä heidän läheisensä monesta eri näkökulmasta. Verto on myös tuonut päihdetyön takaisin Nuorten Ystävät ry:n toimintaan ja saavuttanut työssään hyviä tuloksia sekä määrällisesti että laadullisesti. Työhyvinvointiryhmä katsoo, että Verto edistää erinomaisesti Nuorten Ystävien perustehtävän mukaista toimintaa.

Kiertävän Nyryttäjä-pokaalin ohella Verton työntekijät saivat palkinnoksi tyhyrahaa tiimin työhyvinvoinnin edistämiseen.

Verton projektipäällikkö Heidi Airaksinen jakaa tuntemuksensa palkinnon vastaanottamisen jälkeen:

– Olo on todella kiitollinen, on hienoa saada tunnustusta tehdystä työstä. Reilun kolmen vuoden aikana olemme saaneet Verton integroitua osaksi Oulun päihdetyötä, luoneet turvallisen päihteettömän kohtaamispaikan kävijöille ja hälventäneet läheisten kokemaa häpeää.

Suuri kiitos kuuluu loistavalle tiimille, joka kohtaa Verton kohderyhmän ennakkoluuttomasti ja tekee työtä sydämellä. Unohtamatta meidän kävijöitä ja läheisiä, ilman heitä ei olisi meitä.

Tässä kävijämme kommentti siitä, mikä Vertossa on parasta: Vertaistuki. Mukavaa yhdessä oloa. Voi olla oma itsensä ja rentoutua huolista.

Tutustu Verton toimintaan täältä.