13.8.
Ajankohtaista

Taiteella työhön! -projektissa luotiin kulttuurihyvinvointia klubitalon jäsenille

 

Keväällä 2021 NYn klubitalojen jäsenet ja työntekijät pääsivät mukaan Taiteella työhön! -työpajakokonaisuuteen. Työpajan tavoitteena oli lisätä osallistujien työ- ja opiskeluvalmiuksia kulttuurihyvinvoinnin keinoin. Harjoituksissa korostuivat itsetuntemuksen, itseilmaisun, vuorovaikutuksen sekä viestinnän harjoitteleminen.

Taiteella Työhön! -projektin käynnistäjänä toiminut Nuorten Ystävien työhönvalmentaja Anu Levä loi pajakokonaisuuden osana kulttuurihyvinvoinnin opintojen YAMK-opinnäytetyötään. Pajojen harjoitusten sisältöjen suunnittelusta vastasi Teatteri Saagan ohjaaja Niina Aho, joka myös ohjasi pajoja. Työpajat toteutettiin pääosin etänä NYn klubitalojen välillä Oulusta, Rovaniemeltä ja Kajaanista käsin.

Kulttuurihyvinvointi osaksi klubitalojen arkityötä

Taiteella Työhön! -projekti nivoutuu kulttuurihyvinvoinnin laajempaan kattokäsitteseen, jonka alla puhutaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista sekä ihmisten kulttuurisista oikeuksista.

– Itselleni kulttuurihyvinvointi tarkoittaa sitä, että kaikilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja tätä kautta mahdollisuus hyvinvoinnin lisääntymiseen. Oikeus toteutuu vain, jos taiteesta ja kulttuurista tehdään saavutettava huolimatta siitä, millainen tausta tai esimerkiksi taloudellinen tilanne ihmisellä on. Yksi keino saavutettavuuden vahvistamiseksi on tuoda taide osaksi sitä arkea, jossa ihminen toimii. Taiteella työhön! -projektissa on lähdetty siitä, että taide tuodaan osaksi klubitalojen arkityötä eli työhönvalmennusta, Anu Levä avaa.

Luovasta kirjoituksesta luovaan työnhakuun

Kymmenen pajakerran aikana toteutettiin luovaa kirjoitusta, improvisaatioharjoituksia sekä valo- ja videokuvausta. Harjoitusten avulla tutkittiin omia unelmia, haaveita, pelkoja, ominaisuuksia ja taitoja. Pajakokonaisuudella luotiin pohja myös luovan työnhaun valmennukselle. Pajoissa käytiin läpi työhaastattelutilanteita sekä rakennettiin luovia työhakemuksia ja ansioluetteloita runojen, laulun tai videon keinoin.

– Työhönvalmentajana olin jo pitkään miettinyt, että teatterin menetelmiä voisi hyödyntää työnhakuvalmennuksessa. Teatterilähtöisten menetelmien avulla voidaan parantaa tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kasvattaa itsetuntemusta ja rohkeutta. Teatterilähtöinen menetelmä antaa vapauden 'leikkiä' oikeilla asioilla ja kokeilla ilman epäonnistumisen pelkoa. Toisten tarinoiden näkeminen ja kuuleminen vahvistaa ja lisää ymmärrystä myös omasta tilanteesta, Levä kertoo.

Videoiden, runojen ja kuvien lisäksi teoksina syntyi ansioluettelo runon muodossa sekä videoinnin ja visuaalisten elementtien avulla toteutettuja työhakemuksia. Syntyipä yksi työhakemus myös laulun muodossa.

– Työnhaku ei ole pelkästään mekaanista ansioluettelon päivittämistä ja hakemusten täyttämistä. Koin, että monille voi olla haastavaa huomata oma osaaminen tai tuoda se esiin. Jos työhistoriaa on vähän, voi syntyä ajatus, että ei osaa mitään, vaikka meillä kaikilla on jotakin osaamista. Osalla ei ole kokemusta työhaastattelusta ja se koetaan jännittäväksi tilanteeksi. Työnhaku on myös muuttunut: Enää ei välttämättä riitä perinteinen paperinen ansioluettelo, vaan työnhaussakin täytyy olla luova erottuakseen joukosta.

Osallistujien kokemuksissa huokui heittäytyminen uuteen

Pajaan osallistujat kokivat, että Taiteella Työhön! -kokonaisuus antoi tilaisuuksia sellaiselle luovalle toiminnalle, mitä he eivät ole aiemmin tai hyvin pitkään aikaan kokeilleet. Ryhmän hyväksyvä ja lämmin ilmapiiri lisäsi itsevarmuutta sekä osaamisen ja pystyvyyden tunteita. Osallistujat toivovat kulttuurihyvinvointiin liittyvien työpajojen toteutuvan jatkossakin, luonnehtien työpajaa seuraavasti:

– Oli vapauttavaa, kun enää en jännittänyt teenkö “oikein” tai keksinkö “oikean” repliikin, vaan kaikki mitä tein oli oikein ja hyvin. Itseasiassa aloin pitää näyttelemisestä.

– Kahden tehtävän (improvisaatiota/näyttelemistä) aikana osasin ”heittäytyä” paremmin kuin olin ajatellut. On vaikea olla rento; jännityshymy pysyy hanakasti kasvoilla. On taito olla aito!

– En ole aiemmin tässä määrin impronnut tai näytellyt. Tein sanoituksen. Sanojen sovittaminen musiikkiin oli aivan uutta. Lauloin sitten biisin nauhalle ja kylläpä korvia kuumotti, kun se esitettiin.

– Opin että epäonnistuminen ei haittaa ja kannattaa ottaa riski: aika usein kuitenkin onnistuu. Omien vahvuuksien miettiminen nostaa itsetuntoa: En mä nyt ihan kaikessa huono ole, vaikka olenkin osatyökykyinen :)

– Loin omasta mielestä monenlaisia teoksia ja ne luomukset tuli nähdyksi ja kuulluksi. Työt ovat (minä olen) näkemisen arvoinen!

– Oli upea tunne heittäytyä tekemiseen ja luottaa, että kaikki menee hyvin. Ja kaikki meni aina hyvin koska ilmapiiri oli lämmin ja hyväksyvä.

– Paja lisäsi itsevarmuutta ja vahvuutta. Mitä teinkin, se oli kaikille hyvä ja riittävää. Ei arvostelua tai korjaamista. Läsnä oli vahva tunne, että me kaikki oikeasti osataan ja onnistutaan.

Pajan tuotoksia pääset katsomaan Taiteella Työhön! -projektin videolta:  

--
Työhönvalmentaja Anu Levän koulutusohjelma on Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin kulttuurihyvinvoinnin koulutus, joka tähtää sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkintoon. Tämä kulttuurihyvinvoinnin koulutus on yhteinen kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalalle.