28.9.
Ajankohtaista

Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitukset mielenterveystyöhön Nuorten Ystäville, MIELI Oulun seudun mielenterveys ry:lle ja Walkers Oululle

 

LähiTapiola Pohjoisen Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitusten yhtenä painopisteenä on syksyllä 2021 mielenterveys, ja tukea jaetaan yhteensä 45 000 € kuudelle eri yleishyödylliselle mielenterveystoimijalle Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla. Lahjoitukset ovat osa 100 000 euron Hyvinvoiva Pohjoinen -kokonaislahjoitusta.

Oulun seudun mielenterveystoimijoista lahjoituksen saavat Walkers Oulu, Mieli ry:n Oulun paikallisyhdistys ja Nuorten ystävät ry. Mieli ry:n paikallisyhdistykselle lahjoitettava 10 000 euroa ohjataan nuorten mielenterveystyöhön, erityisesti Sekasin -toimintaan sekä koulutyöhön.

– Pitkittyneen koronapandemian vaikutukset suomalaisiin lapsiin ja nuoriin, vanhuksiin ja erityisryhmiin ovat vakavia. Ne näkyvät mm. lisääntyneenä pahoinvointina, syrjäytymisenä ja mielenterveysongelmina. Jopa 100 000 lasta ja nuorta kärsii Suomessa ahdistuneisuudesta. Nämä ovat taustalla sille, että haluamme paikallisena elämänturvayhtiönä painottaa mielenterveystoimijoita vastuullisuustyössämme ja Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitusten saajissa, taustoittaa LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

– Oulun Kriisikeskuksessa sekä vapaaehtoiset että ammattihenkilöt vastaavat matalalla kynnyksellä apua hakeville nuorille ja aikuisille sekä puhelimitse, chatilla että henkilökohtaisten käyntien yhteydessä. LähiTapiola Pohjoisen avustuksella voimme vahvistaa erityisesti nuorten kanssa tehtävää työtä, kertoo Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri sekä MIELI Oulun seudun mielenterveys ry:n puheenjohtaja Arja Sutela.

Mieli ry:n lahjoitus on myös osa valtakunnallista Pidä huolta -kampanjaa, jossa LähiTapiola toimii mahdollistajana yhdessä S-ryhmän kanssa Toivon Kärki ry:n johdolla.

– Paikallisena elämänturvayhtiönä haluamme lahjoituksellamme pitää erityisesti Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan nuorista huolta ja auttaa tarjoamaan matalan kynnyksen tukea mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle. Ennaltaehkäisy on parasta kansanterveystyötä ja näihin talkoisiin haluamme haastaa laajalti alueemme ihmiset ja muut yritykset mukaan, tarkentaa Rajakangas.

Korona-aikana erityisesti nuoret ovat olleet tiukoilla: lähes kaksi kolmesta 18–24-vuotiaasta vastasi kokeneensa uupumusta, masennusta ja jopa ahdistusta MIELI ry:n kyselyssä alkuvuodesta. Esimerkiksi kriisiapuna toimivaan Sekasin-chattiin tuli viime vuonna yli 170 000 yhteydenottoa, joista vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan.

Nuorten Ystävät ry:n 5000 € lahjoitus ohjautuu klubitalo Pönkän toimintaan. Klubitalo Pönkkä tarjoaa yhteisön ja kohtaamispaikan sekä mielekästä tekemistä oululaisille mielenterveyskuntoutujille ja osatyökykyisille. Klubitalolla harjoitellaan arjen rytmiä, yhdessä tekemistä, uusien taitojen oppimista ja se antaa mahdollisuuksia myös opiskeluun ja palkkatyöhön.

– Monelle jäsenelle klubitaloyhteisö on ainoita paikkoja, johon he tuntevat kuuluvansa. Osalle jäsenistä luovan toiminnan ryhmät ovat ainoa syy lähteä liikkeelle, pois kotoa toisten ihmisten seuraan ja tuntea osallisuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan, Pönkän jäsen kertoo.

– Klubitalo Pönkkä tukee jäsentensä hyvinvointia ja mielenterveyttä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Klubitalo Pönkän jäsenten tuen tarpeet ovat moninaiset, suurin osa jäsenistä löytää toimintaan mielenterveyspalveluiden kautta. Jäseniltä saadun palautteen mukaan on paljon tarvetta ja erityinen toive kulttuuri- ja taidetoiminnan vahvistamiselle Klubitalo Pönkän arjessa. Saatua lahjoitusrahaa tullaan käyttämään työpajojen järjestämiseen yhteistyössä kulttuuri- ja taidealojen ammattilaisten kanssa, NY klubitalojen palveluesimies Lahja Leiviskä iloitsee.

Walkers Oulun jalkautuvan sekä nuorten parissa tapahtuvan ongelmia ehkäisevän nuorisotyön rooli on korostunut korona-aikana.

– Nuorten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat on todellinen uhka ja ongelma nyt ja tulevaisuudessa, joten otamme lahjoituksen todella kiitollisena vastaan, tähdentää toimintaa koordinoivan Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr:n palvelupäällikkö Jaana Ukonaho.

Katso kaikki Hyvinvoiva Pohjoinen –lahjoituksen saajat ja lisätiedot tiedotteesta LähiTapiolan verkkosivuilta.