29.9.
Ajankohtaista

Uusi tutkimus perehtyi Paikka auki -ohjelman vaikuttavuuteen

 

Nuoria ja osatyökykyisiä työllistävän Paikka auki -avustusohjelman kustannusvaikutuksista on julkaistu tuore vaikuttavuusanalyysi. Paikka auki -ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön avustushanke, jonka valtakunnallista toimintaa koordinoi Nuorten Ystävät ry:n kokoama koordinaatiotiimi. 

Vaikuttavuusanalyysia varten tutkija Mikko Kesä tutustui Paikka auki -ohjelman tutkimustuloksiin vuosilta 2018–2021 ja laati niiden pohjalta laskelman ohjelman kustannusvaikutuksista.

Analyysista käy ilmi, että investointi nuorten ja osatyökykyisten työllistämiseen on kannattavaa:

Paikka auki -ohjelman työllistäminen maksaa itsensä takaisin julkistaloudelle jopa yli kaksi kertaa nopeammin kuin muut vastaavat työllistämismallit. Mikko Kesän mukaan vaikutusero syntyy siitä, että Paikka auki -ohjelman työsuhteet ovat pitkäkestoisia – keskimäärin vuoden mittaisia – ja niiden avulla päästään muita malleja paremmin kiinni työelämään. Lisäksi Paikka auki -ohjelmassa mukana olleet työntekijät jatkotyöllistyvät paremmin kuin useat muut palkkatukityöllistetyt. 

Kesä toteaa, että Paikka auki -ohjelma on vaikuttavaa ja tehokasta julkisten varojen käyttöä.

Analyysin kannustavista tuloksista iloitsee myös Paikka auki -ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen.

– Vuodesta 2014 alkaen käynnissä ollut Paikka auki -ohjelma on varsinainen menestys. Työtehtävät järjestöissä pystytään räätälöimään työntekijän mielenkiinnon ja osaamisen mukaan ja ohjelmaan sisällytetty mentorointi auttaa jatkopolun löytämisessä. Työsuhteen päättymisen jälkeen jopa kaksi kolmasosaa Paikka auki -työntekijöistä on päässyt töihin tai opiskelemaan. On myös huomattu, että järjestöt ovat osaavia työnantajia osatyökykyisille ja nuorille, Tervonen kertoo.

Lue lisää aiheesta Paikka auki -verkkosivuilta