6.10.
Ajankohtaista

Virtuaaliset avoimet ovet: Verto, VALPAS 2, Klubitalo Pönkkä ja Muhoksen valmennuspajat esittelevät toimintaansa

 

Nuorten Ystävät ry:n Sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistämisen matalan kynnyksen yksiköihin ja toimintoihin pääsee tutustumaan etäyhteydellä 18.10.2021 klo 8.30–12.

Virtuaaliset avoimet ovet -tapahtumassa Pohjois-Suomen alueella toimivat Verto-hanke, VALPAS 2 -hanke, Klubitalo Pönkkä ja Muhoksen valmennuspajat Mahis ja Tärppi esittäytyvät neljässä erillisessä virtuaalivierailussa, joista jokainen kestää 45 minuuttia.

Virtuaaliset avoimet ovet toivottavat tervetulleeksi kaikki, ketkä ovat kiinnostuneita kuulemaan lisää näistä Nuorten Ystävien toiminnoista.

OHJELMA 18.10.2021

klo 8.30–9.15 Verto
klo 9.15–10.00 Klubitalo Pönkkä
klo 10.15–11.00 VALPAS 2
klo 11.00–11.45 Valmennuspajat, Muhos

VERTO

Verto tarjoaa matalalla kynnyksellä yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen. Lähtökohtana on kävijöiden ja heidän läheistensä osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen. Verto tarjoaa mielekästä tekemistä arkeen. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kävijöiden kanssa heidän tarpeensa, taitonsa ja voimavaransa huomioon ottaen. Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa voi lukea päivän lehden, katsella televisiota tai juoda vain kupin kahvia. Lisäksi siellä voi osallistua erilaisiin ryhmiin. Toimintaan voi tulla mukaan ilman ajanvarausta ja lähetettä, asiointikunnossa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja mukanaolo ei vaadi sitoutumista.

klo 8.30–9.15

LIITY MUKAAN VERTON ESITTELYYN!

KLUBITALO PÖNKKÄ

Nuorten Ystävien Klubitalo Pönkkä on yksi kolmesta Nuorten Ystävät ry:n hallinnoimasta klubitalosta. Klubitalo on matalan kynnyksen yhteisö, jossa voi kohdata muita ihmisiä, saada tukea ja mielekästä tekemistä arkeen sekä vahvistaa työ- ja opiskeluvalmiuksia. Toimintamme on tarkoitettu yli 18-vuotiaille työikäisille henkilöille, jotka kokevat tarvitsevansa erityistä tukea arkeen, työelämään tai opiskeluun liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu vapaaehtoiseen ja maksuttomaan jäsenyyteen sekä osallisuuteen ja tasa-arvoon. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua klubitalon toimintaan omien tarpeiden, tavoitteiden ja voimavarojen mukaan. Klubitalossa jäsenet ja henkilökunta työskentelevät yhdessä tasavertaisina. Klubitalon toiminta muodostuu lähi- ja etätoiminnasta, jotka koostuvat työpainotteisista päivistä, ryhmä- ja yksilötoiminnoista, työhönvalmennuksesta ja opintovalmennuksesta sekä vapaa-ajan toiminnoista.

klo 9.15–10.00

LIITY MUKAAN KLUBITALO PÖNKÄN ESITTELYYN!

VALPAS 2

VALPAS 2 -hankkeessa kehitetään sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä Kittilän ja Posion kuntien, Ylivieskan ja Raahen kaupunkien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat pohjoissuomalaiset nuoret ja nuoret aikuiset (15–40-vuotiaat), jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle.

klo 10.15–11.00

LIITY MUKAAN VALPAS 2 -HANKKEEN ESITTELYYN!

VALMENNUSPAJAT, MUHOS

Muhoksen keskustassa sijaitseva valmennuspaja Mahis on muhoslaisten alle 29-vuotiaiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työpaja. Mahiksessa yhdistyvät nuoren hyvinvointia tukeva toiminta, työpajatoiminta sekä urasuunnittelu- ja työhönvalmennuspalvelut. Valmennuspajalle voivat tulla kaikki opiskeluun, työllistymiseen tai arjen asioihin tukea tarvitsevat nuoret tai nuoret aikuiset. Toiminnassa olennaista on yhteisöllisyys, yksilöllisyys, vertaistuki ja aito läsnäolo. Mahikselle ei tarvita lähetettä tai maksusitoumusta.

Muhoksella sijaitseva valmennuspaja Tärppi on muhoslaisten yli 29-vuotiaiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien kohtaamispaikka. Tärppi tarjoaa mielekästä tekemistä, tukea ja valmennusta työmarkkinoille palaamiseen ja oman uran löytämiseen sekä koulutus- ja työpaikkojen etsimiseen. Tärpissä voi myös opetella uusia elämänhallinnan ja arjen taitoja sekä saada vertaistukea. Tärpin toimintaan voi osallistua omasta aloitteesta. Osallistujat voivat Tärpissä kokeilla erilaisia työtehtäviä, kuten esimerkiksi ATK- ja toimistotöitä, kiinteistöhuoltoa, keittiö- ja siivoustöitä, remontointia ja vaikkapa käsitöitä. Lisäksi toteutamme valmennusta pajan ulkopuolella tavallisilla työpaikoilla.

klo 11.00–11.45

LIITY MUKAAN VALMENNUSPAJOJEN ESITTELYYN!