14.10.
Ajankohtaista

Kulttuurihyvinvoinnin äärellä – Tanssitaiteilija osaksi sosiaalialan yhteisöjen toimintaa

 

JoJo – Oulun Tanssin Keskus käynnisti tällä viikolla viisi kuukautta kestävän osallistavan hanketoiminnan yhteistyössä Nuorten Ystävien kanssa. Tanssitaiteilija yhteisössä -hankkeen tavoitteena on tuoda soveltavan tanssitaiteen keinoin liike ja kehollisuus osaksi Nuorten Ystävien klubitalojen ja koulujen arkea yhteiskehittämisen ja osallistamisen keinoin. Hankkeelle on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apuraha. Hanke on jatkumoa JoJon ja Nuorten Ystävien aiemmalle yhteistyölle. 

Hankkeeseen on rekrytoitu avoimen haun kautta tanssinopettaja ja sosionomi Ella Rautamies, joka toimii hankkeen taiteellisena toimijana havainnoiden yhteisön ja yksilöiden toiveita tuoden kehollisuutta ja liikettä osaksi yhteisön toimintaa. Taidelähtöinen toiminta rakentuu kohderyhmien, eli Nuorten Ystävien klubitalojen jäsenten sekä Nuorten Ystävien koulujen oppilaiden toiveista ja tarpeista käsin.  

Liike ja kehollisuus osaksi yhteisöjen arkea

Hankkeen toiminnan tavoitteena on tuoda yhteisötaiteen menetelmin tanssitaide sellaisten henkilöiden ulottuville, jotka normaalisti jäävät helposti taidemuodon ulkopuolelle. Toiminnassa taiteilija tulee mukaan osaksi Nuorten Ystävien yksiköiden arkea – tekemään ja jakamaan päivittäistä tekemistä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Näin liike ja kehollisuus tulevat osaksi yhteisöjen arkea yhteiskehittämisen kautta.  

– Nuorten Ystävillä taide- ja kulttuuritoimintaa on toteutettu vahvasti jo aiemminkin osana toimintayksiköiden arkea ja taiteen hyvinvointivaikutukset yksilöille ovat selvästi nähtävillä. Toimintayksiköiden näkökulmasta hanke tuo taiteen suoraan Nuorten Ystävien toiminnan ytimeen ja rakenteisiin siten, että taiteilija työskentelee työparina yhdessä sosiaalialan työntekijöiden kanssa vahvistaen henkilökunnan taiteellista osaamista ja luoden uusia toimintatapoja yksiköiden toimintaan, kertoo Nuorten Ystävien Klubitalojen palveluesimies Lahja Leiviskä.

Tanssitaiteen ja tanssitaidelähtöisten palveluiden näkökulmasta kulttuurihyvinvointihanke lisää tanssitaiteen tunnettuutta ja laajentaa ymmärrystä siitä, miten tanssi taidelajina voi edistää yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää tanssitaiteilijoiden toimenkuvan monimuotoistumista ja parantaa tanssin ammattilaisten työllisyyttä. 

Lue lisää hankkeesta JoJon verkkosivuilta

Lisätietoja: 

Leea Alatalo, yleisötyöntekijä, JoJo – Oulun Tanssin Keskus 
0400-151 152 / leea.alatalo@jojo.fi 

Lahja Leiviskä, Nuorten Ystävien Klubitalojen palveluesimies  
044-7341830 / lahja.leiviska@nuortenystavat.fi