17.11.
Ajankohtaista

Lapsen oikeuksien viikko 15.–21.11. – Tunnesäätely on lapsen oikeus

 

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Tämän vuoden teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun.  

Voit tutustua kampanjaan Lapsenoikeudet.fi-sivustolla.

Hyvä kohtelu on muutakin kuin oikeutta koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, sillä myös lasten mielipiteiden huomioon ottaminen ja muu lasten arvostus arjessa ovat osa tätä laajaa hyvän kohtelun kokonaisuutta. Oma roolinsa on myös empatiakasvatuksella sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelulla, jotka auttavat lasta tunnistamaan niin hyvän kuin huononkin kohtelun. Näiden tärkeiden taitojen opettelussa lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja esimerkkiä. 

Kerromme tässä jutussa, miksi tunnesäätely on lapsen oikeus ja miksi tunnetaidot ovat niin tärkeä osa lapsen hyvää kohtelua. Aiheesta meille kertovat Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemian® lapsiperhetyön asiantuntijat Anu Miettinen ja Essi Niemi.  
 

Tunteet kaiken takana 

Mitä tunnesäätely on? Määritelmällisesti kyse on taidosta malttaa mielensä ja jarruttaa toimintaa tilanteissa, joissa se on tarpeellista. Säätely pitää sisällään sekä ulkoisen että sisäisen maailman. Säätelyyn kuuluu tunteiden tunnistaminen ja niiden työstäminen. 

— Tykkään puhua mieluummin säätelystä, sillä se pitää sisällään sekä emotionaalisen että kognitiivisen puolen. Siis sekä tunteiden säätelyn ja itsesäätelyn, Anu Miettinen kertoo. 

Alan terminologiassa puhutaan usein myös kanssasäätelystä, joka on lyhyesti sanottuna vuorovaikutuksellista säätelyn tukemista. Tämä pohjautuu ihmisen kehitykseen. Lapsi tarvitsee tukea säätelyn kehittymisessä pitkälle varhaisaikuisuuteen saakka. Aikuista tarvitaan, sillä lapsen tunteiden säätelyn taito kehittyy vain vuorovaikutuksessa. Tunteiden tunnistaminen ja niiden sanoittamisen taito edeltävät tunteiden säätelyä. 

— Kaikki tunteet itsessään ovat sallittuja, mutta käyttäytymistä on hyvä voida säädellä, Miettinen kiteyttää. 

Miksi tunnesäätely on lapsen oikeus ja mitä tekemistä sillä on hyvän kohtelun kanssa?  

— Tunteilla on todella iso merkitys tässä yhteydessä. Tunteet ovat oleellinen osa lapsen kasvua ja kehitystä. Kaiken ajattelun ja käyttäytymisen takana on tunteet, Anu Miettinen sanoo. 
 
— Tunteet viestittävät tarpeista. Niiden avulla lapsi kertoo, mitä hän tarvitsee, Essi Niemi jatkaa. 

Tämän oivaltaminen on aivan keskeistä — ymmärtämällä lapsen tunteita, ymmärtää paremmin lapsen tarpeitakin.  
 

Tietoa tunnesäätelystä ja Vanhempien Akatemian toiminnasta Oulun Ilon Päivä -tapahtumassa 

Vanhempien Akatemia on mukana Oulun Ilon päivä -tapahtumassa Lapsen oikeuksien päivänä, lauantaina 20.11. Mitä teidän toimipisteellänne silloin tapahtuu? 

— Nykyvanhemmat ovat usein varsin tietoisia siitä, että tunteiden säätely on tärkeää ja tarpeellista, mutta nyt me tarjoamme mahdollisuuden tutustua konkreettisiin keinoihin, joita vanhemmat voivat sitten siellä omassa arjessakin toteuttaa, Miettinen kuvailee. 

Vanhempien Akatemia tarjoaa tukea vanhemmuuteen ja yksi tärkeä osa sitä on tarjota työkaluja ja vinkkejä sujuvampaan perhearkeen. Toimipisteellä vanhemmat ja perheet voivat käydä tutustumassa valikoimaan apuvälineitä sekä hakemassa esitteitä.

Miettinen ja Niemi ovat molemmat tapahtumassa paikan päällä kertomassa Vanhempien Akatemian toiminnasta. Essi Niemen johdolla perheet voivat halutessaan osallistua myös satuhierontaan.

Touhukkaassa tapahtumassa satuhieronnalle on tilausta jo siksi, että kosketus tutkitusti rauhoittaa. Satuhieronnassa lapsi saa valita, mistä lähdetään liikkeelle ja kerrotaanko satu selkään vai käteen piirtämällä. 

— Lapsen hyvään kohteluun kuuluu, että lapsi tulee kuulluksi ja sen haluamme toteutuvan myös meidän esittelypisteemme toiminnallisessa osiossa, Essi Niemi kertoo. 
 
 
Tutustu Vanhempien Akatemian toimintaan ja tuleviin tapahtumiin.