19.11.
Ajankohtaista

Vanhempien Akatemian toiminta laajenee Jyväskylään – Lapset SIB Jyväskylä on aloittanut toimintansa tänä syksynä

 

Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia® toimii paikallisesti jo kolmella paikkakunnalla: Oulussa, Seinäjoella ja syyskuun alusta myös Jyväskylässä, kun Vanhempien Akatemia starttasi siellä Lapset SIB -toiminnan.

Jyväskylässä hankkeen toimintaa vetää tiimivastaava Liisa Itäkunnas-Arponen ja nyt marraskuussa tiimi täydentyi toisella työntekijällä, kun lapsiperhetyön asiantuntija Diego Viinikainen liittyi joukkoon.

Vaikuttavaa tukea lapsille ja nuorille

Lapset SIB on valtakunnallinen hanke, joka yhdistää kunnat, palveluntuottajat sekä yksityiset rahoittajat lapsen parhaaksi. Lastensuojelun Keskusliitto toimii Lapset SIB -hankkeessa lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijana sekä koordinoi palvelukokonaisuuksia ja yhteiskehittämistä kuntien kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastaa FIM. Jyväskylässä palveluja mukaan valituille perheille tuottaa Vanhempien Akatemian Lapset SIB -hankkeen työntekijät yhteistyössä koulujen ja kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on vaikuttavuus – tukea lasta tai nuorta vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti, vähentää kuntien erityispalveluiden kustannuksia ja ehkäistä syrjäytymistä. Ohjelmaan pääsyn kriteereinä ovat ensisijaisesti lapsen heikko koulumenestys ja poissaolot, mutta myös perheen haasteet ja mahdollinen lastensuojelun tuen tarve voivat olla kriteerinä. Ohjelman palvelut ovat perheille maksuttomia.

SIB-malli (engl. Social Impact Bond) tarkoittaa tulosperusteista rahoitussopimusta, joka on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Se on keino lisätä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä hyvinvointiongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. SIB-malli toimii siten, että sijoittajilta kerätään varoja lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään rahastoon. (Lähde: LSKL 2021.) Jyväskylän kaupunki maksaa rahastolle vasta ohjelman tuloksista.

Lapset SIBissä aloitetaan, kun lapsi on peruskoulun kuudennella luokalla ja työskentely päättyy, kun peruskoulu loppuu. Nelivuotisen taipaleen aikana lapsi saa monimuotoista tukea, jonka seurauksena lapsen hyvinvointi ja itsetunto kohentuvat. Tuki ulottuu niin kouluun kuin arkeenkin ja koko perhettä tuetaan heidän tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Tavoitteena on, että lapsen koulupolku sujuu paremmin. Tärkeä osa toimintaa on myös muilta ohjelmassa mukana olevilta perheiltä saatu vertaistuki. Vanhempien Akatemian erityisosaamisaluetta on perhekeskeinen työskentely, joka rakentuu kohtaamiselle ja myönteiselle vuorovaikutukselle.

– Tarjoamme kolmiportaista tukea: yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, kuljemme perheiden rinnalla sekä käytämme tutkittuun tietoon pohjautuvia menetelmiä, kertoo Vanhempien Akatemian kehittämispäällikkö Riitta Alatalo.

SIB-malli on uusi ja siksi mallin vaikuttavuudesta ollaan kiinnostuneita. Ohjelmassa mukana olevien tietoja seurataan myös palvelujen kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia varten. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee toiminnasta vaikuttavuustutkimusta.

Kuulumisia kentältä

Lapset SIB Jyväskylän tiiminvetäjä Liisa Yläkunnas-Arponen kirjoittaa blogitekstissään, että toiminta Jyväskylässä on lähtenyt jo hyvin käyntiin.

Perheitä toiminnassa on mukana jo kolmisenkymmentä neljästä eri pilottikoulusta. Lapset SIB -toiminnan on tarkoitus laajentua jatkossa useampiin perusasteen kouluihin Jyväskylässä. Mukana olevilta perheiltä on saatu hyvää palautetta juuri Lapset SIB -toiminnan pitkäkestoisuudesta.  

Vanhempien Akatemian tilat löytyvät Jyväskylän viihtyisästä, vanhasta juomatehtaasta, osoitteessa Vapaudenkatu 25.

Lisätietoa Lapset SIB Jyväskylä -hankkeesta Nuorten Ystävien verkkosivuilla.

Lisätietoa hankkeen rahoitusmallista.