Nuorten Ystävien perhehoito perustuu sijaisperheiden vahvaan tukemiseen

Nuorten Ystävien perhehoito perustuu sijaisperheiden vahvaan tukemiseen

Nuorten Ystävien perhehoito tuottaa kuntien käyttöön laadukkaita vaativan tason perhehoidon palveluita. Toiminta jakaantuu perheiden rekrytointiin ja PRIDE-valmennukseen sekä perhehoitajien vahvaan tukemiseen heidän työssään.

Onnistuneen perhesijoituksen edellytyksenä on sijaisperheiden hyvä ennakkovalmennus ja perheille tarjottava monipuolinen ja vahva ammatillinen tuki. Tuki sisältää säännölliset kotikäynnit, puhelinneuvonnan ja ohjauksen, vertaistuen, työnohjauksen, koulutuksen ja asiantuntijakonsultaatiot. Sijaisperheet voivat pitää lakisääteisen vapaan kotiin tulevaa perhelomittajaa tai lomaperhettä käyttäen.

NYn perhehoito on kehitetty ja suunnattu ensisijaisesti lasten pitkäaikaisiin perhesijoituksiin, mutta myös kriisiluonteiset ja lyhytaikaiset sijoitukset ovat mahdollisia.

- Perhehoitopalveluiden kysyntä on koko ajan kasvanut ja tänä vuonna olemme jo palkanneet kolme uutta sosiaalityöntekijää, yhden jokaiseen toimipisteeseemme Oulussa, Turussa ja Seinäjoella. Nyt jokaisessa toimistossamme on 3–4 sosiaalityöntekijää ja myös perhelomittajien määrä on kasvanut, NYn perhehoidon palvelupäällikkö Pirjo Vähämaa kertoo.

NYllä panostetaan sijoituksen onnistumiseen ja lapsen ja perheen yhteensovittamiseen sijoituspaikasta päätettäessä.

- Samoin perustyön merkitys korostuu, jotta sijoitus onnistuu. Perheille annettava vahva tuki perustuu säännöllisiin sosiaalityöntekijän kotikäynteihin ja tiiviiseen yhteistyöhön perheen sekä kunnan sosiaalitoimen kanssa. Vertaistuki ja vapaan pitäminen auttavat perheitä jaksamaan. Meillä perhelomittajat ovat omia kuukausipalkkaisia työntekijöitä ja lisäksi käytämme lomaperheitä tarpeen mukaan, Vähämaa toteaa.

Tiivis kontakti sosiaalityöntekijöihin antaa perheille varmuuden siitä, että sosiaalityöntekijä on tukena ja rinnalla koko sijoituksen ajan.

- Kokemuksemme mukaan sijaisvanhemmat pitävät tärkeimpänä tuen muotona sitä, että meidän sosiaalityöntekijät ovat koko ajan tavoitettavissa, toteaa Vähämaa.

Mukana Pesäpuu ry:n kehittämishankkeessa

NYn perhehoito toimii virallisena yhteistyökumppanina Pesäpuu ry:n kehittämishankkeelle Leikki-ikäisten (3–5-v) lasten osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa/sijaishuollossa. Hankkeen muina yhteistyökumppaneina toimivat SOS-Lapsikylä, Lahden kaupungin perhehoito ja THL.

Suurin osa olemassa olevista työskentelyvälineistä lastensuojelussa pohjautuu kielelliseen ilmaisuun ja on huomattu tarvetta uusille ja monipuolisemmille työvälineille ja menetelmille. Kehittämishankkeen toivotaan antavan lisätietoa esimerkiksi siitä, miten leikkiä voidaan käyttää sosiaalityön menetelmänä.

- Tutkimustietoa leikki-ikäisistä lastensuojelussa on vähän ja lastensuojelussa työskennellään suoraan lapsen kanssa sitä vähemmän, mitä pienempi lapsi on. 0–5-vuotiaiden lasten kanssa suoraa työskentelyä on tuskin lainkaan. Kaikenikäisten lasten, myös aivan pienten, kuuleminen ja osallistaminen on tärkeää ja siksi olemme mukana hankkeessa kehittämässä uusia työmenetelmiä, Vähämaa valottaa.

NYn perhehoito

Jaa tarina