Koulut
NY

Nuorten Ystävien koulu

Muhos

Nuorten Ystävien koulu

Yhteystiedot

Nuorten Ystävien koulu

Leppiniementie 155 E
91500 Muhos

Rehtori
Kimmo Laine
044 7341 759

Vastuuopettaja
Severi Ahola
044 7341 527

Koulusihteeri
Kirsti Leiviskä
044 7341 603

Nuorten Ystävien koulu Muhoksella on suunnattu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuen. Järjestämme koulussa esiopetusta, perusopetusta ja tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA).

Koulumme henkilökunnan vahvaa osaamista ovat erityisesti autismikirjon, neuropsykiatriset oppimisvaikeudet, kehitysviivästymät, haastava käyttäytyminen sekä muut erityistä tukea vaativat tekijät. Käytämme opetuksessa monipuolisia kommunikaatiomenetelmiä ja kuvallista toiminnanohjausta.

Oppilaat ohjautuvat kouluun eri puolilta Suomea. 

Nykyaikaisissa koulutiloissa on huomioitu esteettömyys.


Pienin askelin kohti suuria muutoksia

Erityisopettajat Kati Kähkönen ja Katrin Isojärvi

Omalla esimerkillä on suuri vaikutus

Kouluohjaaja Matti Haapalainen