NY-ODL Oy

Nuorten Ystävät Oy ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. ovat perustaneet uuden yhtiön NY-ODL Oy:n, joka on jatkossa yksi Suomen suurimmista kotimaisesti omistetuista sosiaalialan yrityksistä. Yhtiö toimii valtakunnallisesti 19 eri paikkakunnalla. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön ja Nuorten Ystävät Oy:n nykyiset liiketoimintayhtiöt sulautuvat vuoden 2021 aikana. Omistajayhteisöjen Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön ja Nuorten Ystävät ry:n toiminta jatkuu entisellään. Uuden yhtiön tuotto käytetään edelleen omistajayhteisöjen kautta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen.

Yhdistämällä voimamme pystymme paremmin vastaamaan kuntien ja jatkossa maakuntien muuttuviin palvelutarpeisiin. Olemme kumppani, joka kehittää sosiaalityön vaikuttavuutta ja auttaa kunta-asiakkaitamme selviytymään entistä paremmin ja tehokkaammin lakisääteisistä tehtävistään. Kehitämme palveluitamme entistä ennaltaehkäisevämpään suuntaan ja painotamme avopalveluita, työelämäpalveluita sekä kotiin vietäviä palveluita. Lisäksi tuotamme laadukkaita monitasoisia asumis- ja laitospalveluita sekä perhehoidon palveluita niitä tarvitseville ihmisille.

Pystymme tarjoamaan kokonaisia sosiaalialan palveluketjuja niin, että kunta-asiakkaat saavat palvelut yhdeltä toimijalta. Palvelumme kattavat yhdessä lähes kaikki kuntien lakisääteisesti tuottamat sosiaalipalvelut: lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut, ikääntyvien palvelut sekä työelämäpalvelut haasteellisessa työmarkkina-asemassa oleville. Lisäksi hoidamme kuntaulkoistuspalvelut sopimuskunnissa.

Yhdessä meillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä tuotekehitystä ja investoida digitaalisiin ratkaisuihin. Kehitämme henkilöstömme osaamista vastaamaan asiakkaidemme tarpeita ja siten tuotamme entistäkin laadukkaampia ja vaikuttavampia palveluita. Näin vahvistamme asiakkaidemme mahdollisuutta vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin ja kiinnittyä yhteisöön.

Olemassa olevien toimintojemme liittäminen uuteen yhtiöön vie oman aikansa. Nykyiset liiketoimintayhtiöt, Nuorten Ystävät -palvelut Oy, ODL Hoivapalvelut Oy, ODL Ylitornion Vesperkoti Oy ja Oulun Koivula Oy jatkavat toimintaansa nykyisillä nimillään ja toimiluvillaan kesään 2021 saakka. Uudistus ei siis ensi vaiheessa vaikuta olemassa oleviin asiakassuhteisiin eikä sopimuksiin. Palvelumme jatkuvat siis ennallaan ja arki yksiköissämme jatkuu kuten tähänkin saakka. Tulemme jatkossa tiedottamaan teitä kaikista oleellisista muutoksista heti, kun siihen on aihetta.

Nuorten Ystävät ry on kansalaisjärjestö, jolla on yli sadan vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Nuorten Ystävät -palvelut Oy tuottaa valtakunnallisesti lastensuojelun, erityisryhmien asumisen, sosiaalisen kuntoutuksen ja työelämän palveluita.

Vuonna 1896 perustettu Oulun Diakonissalaitos käyttää osaamistaan ja varallisuuttaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen. Säätiön omistamat liiketoimintayhtiöt tarjoavat asumis- ja tukipalveluja ikääntyneille, vammaisille, lapsille, nuorille ja perheille.


www.ny-odl.fi
Tältä sivustolta löydät perustiedot yhdistymisestä sekä ajankohtaiset uutiset yhdistymiseen liittyvistä järjestelyistä.