Julkaisut

Nuorten Ystävillä toteutaan kehittämishankkeita, opinnäytetöitä sekä tutkimuksia, joista syntyy erilaisia julkaisuja. Tutkimusten ja julkaisujen tekijöinä on NYn omia työntekijöitä, harjoittelijoina olleita opiskelijoita sekä ulkopuolisia tutkijoita.

Hankkeissa julkaistut raportit:

2020
Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke, 2017-2019. Loppuraportti.

2019
VALPAS-hanke 2016-2019. Loppuraportti.

2017

Ryhmäyttämisopas. Komiasti opintiellä -hanke.

2016

Toimintamalli vaikeimmassa asemassa olevien nuorten osallisuuden vahvistamiseen.
VAPA-hankkeen Muhoksen pilotoinnin loppuraportti.

Opinnäytetyöt

2020
Heidi Airaksinen ja Hanna Eskola. "Kukaan vitun kukkahattutäti ei voi ymmärtää, mitä se elämä on käyttäessä ja mimmosia haasteita elämä tuo, kun se käyttäminen lopetetaan". Verton kävijöiden kokemuksia vertaistoiminnasta ja sen merkityksestä päihdekuntoutumisprosessissa. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (OAMK)  ja sosiaalialan osaamisen johtaminen (Lapin AMK) opinnäytetyö 2020. 

2017

Lahja Leiviskä ja Anne Santaniemi. "Voi lähteä niitten omien voimavarojen mukkaan, turvallisin, pienin askelin". Jäsenten työllistymisen tukeminen Nuorten Ystövien klubitaloissa. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyö 2017. Oulun Ammattikorkeakoulu.