Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta

Nuorten Ystävien kansainvälisen toiminnan tavoitteena on mahdollistaa NYn toiminnan piirissä oleville nuorille aikuisille sekä henkilölöstölle kansainvälisiä kokemuksia, yhteyksiä ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on myös löytää uusia tapoja toimia sekä uusia yhteistyökumppaneita. NY on jäsen lastensuojelujärjestöjen eurooppalaisessa allianssissa Eurometissä.

Vuonna 2019 NYn henkilökuntaa on tutustunut englantilaisen yhteistyökumppanin Catch-22:n laajaan toimintaan. Tutustuminen tapahtui Job Shadowing -menetelmällä käytännön työssä englantilaisten ammattilaisten rinnalla. Samoin syksyllä 2019 kuusi NYn työntekijää tutustuu italialaisen yhteistyökumppanin mielenterveys- ja vammaistyöhön tavoitteena mahdollistaa jatkossa myös nuorisovaihtoja ja strategista yhteistyötä. Italialainen kumppani tekee vastavierailun keväällä 2020.

Syyskuussa 2019 NYn edustajia osallistui Euromet-allianssin järjestämään Symposiumiin Ranskassa. Samaan aikaan järjestettiin kansainvälinen Jamboree useasta eri maasta tuleville lastensuojelunuorille. Jamboreelle osallistui NYn lastensuojelupalveluiden piirissä olevia nuoria.

Kansainvälistä toimintaa rahoittaa osaltaan EU:n Erasmus+ -ohjelma.