Kansalaisjärjestötoiminta

Kansalaisjärjestötoiminta

Yhteystiedot

Pääsihteeri
Arja Sutela
040 5132 676

Järjestösuunnittelija
Lassi Kangasluoma
044 7341 516

etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi

Kansalaisjärjestö

Nuorten Ystävät ry on kansalaisjärjestö, joka tekee työtä lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Olemme asiantuntija ja vaikuttaja, joka valvoo tukea tarvitsevien ihmisten etuja, toimii osallisuuden mahdollistajana sekä tuottaa omistamiensa yhtiöiden kautta sosiaalialan palveluita.

Kehittämishankkeissamme etsimme ratkaisuja erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen, lasten, nuorten ja aikuisten osallisuuden lisäämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Oman rahoituksen lisäksi hankkeita rahoittavat pääasiassa ESR, ELY-keskus, OPH ja Veikkaus.

Vaikuttaja

Nuorten Ystävät ry tuo esiin erityisryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten äänen, ja lisää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan sekä tietoa lasten, nuorten, ja erityisryhmien asemasta yhteiskunnassa.

Olemme mukana lukuisissa valtakunnallisissa sekä paikallisissa työryhmissä, toimikunnissa ja etujärjestöissä, annamme lausuntoja ja teemme kannanottoja. Olemme aktiivisia toimijoita lasten ja nuorten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten sekä heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, päättäjien ja alan muiden toimijoiden kanssa vaikuttamistoimintamme tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan

Nuorten Ystävillä on mahdollista tehdä vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja vapaa-ajan järjestämisessä. Kannustamme järjestön toimintojen piirissä olevia toimimaan vapaaehtoisina eri tehtävissä.

Jos olet kiinnostunut Nuorten Ystävien vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteyttä:
Järjestösuunnittelija Lassi Kangasluoma, p. 044 7341 516, lassi.kangasluoma@nuortenystavat.fi

Kansainvälinen toiminta

Nuorten Ystävien kansainvälinen toiminta mahdollistaa toimintamme piirissä oleville nuorille aikuisille sekä henkilöstölle kansainvälisiä kokemuksia ja yhteyksiä. Tavoitteena on kehittää uusia tapoja toimintatapoja ja löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Järjestämme esimerkiksi liikkuvuushankkeita, joiden kautta tapaamme nuoria muualla Euroopassa ja teemme kansainvälistä yhteistyötä. Syksyllä 2020 alkoi NYn hallinnoima strateginen kumppanuushanke, jossa kehitämme erityisryhmiin kuuluvien nuorten mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan. Tässä hankkeessa on mukana organisaatioita Suomesta, Italiasta ja Pohjois-Makedoniasta.

Olemme lastensuojelujärjestöjen eurooppalaisen allianssin Eurometin jäsen. https://www.eurometalliance.org/

Kansainvälistä toimintaa rahoittaa osaltaan EU:n Erasmus+ -ohjelma.