Yritystä!-projekti

Valtakunnallinen Yritystä! -projekti

Yritystä! -projektissa edistetään vammaisten henkilöiden valmiuksia toimia yrittäjinä. Uuden yritystoiminnan edistämisen lisäksi projektissa tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Projektin taustalla on vammaisjärjestöjen tekemä valtakunnallinen selvitystyö vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten ihmisten työllisyyden tukemisesta ja tuen tarpeista. Lähtökohtana projektille toimii vammaisten henkilöiden oikeus työelämäosallisuuteen.

Projektissa tuetaan vammaisia yrittäjiksi aikovia henkilöitä henkilökohtaisen ohjauksen, vertaistuen ja mentorivalmennuksen keinoin. Projektin aikana vammaisille yrittäjille järjestetään valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia, koulutuksia sekä verkostoitumiseen sparraushetkiä. Projekti jakaa myös jakaa tietoa mm. esteettömyydestä - ja saavutettavuusosaamisesta paikallisille yrittäjäyhdistyksille. Vammaisten yrittäjien polkua yrittäjiksi helpotetaan kouluttamalla TE-toimistojen, uusyrityskeskusten ja kuntien yritys- ja elinkeinoneuvojia vammaisyrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista. Projektin tuloksena syntyy valtakunnallisesti 80 uutta vammaisen henkilön yritystä eri toimialoille.

Yritystä! -projektin tavoitteet:
- Edistää vammaisten henkilöiden työllisyyttä tukemalla vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä
- Edistää vammaisten yrittäjien hyvinvointia
- Vammaiset henkilöt osaksi yritysmaailmaa

Yritystä! -projektia hallinnoi Invalidiliitto ry. Projektin toimipisteet sijaitsevat Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Verkostoprojektissa kumppaneina ovat Kuurojen liitto ry, Lihastautiliitto ry, Neuroliitto ry, Nuorten Ystävät ry, Näkövammaisten keskusliitto ry, Vates säätiö sekä Suomen Yrittäjät.

Lisätietoja projektista antavat:

Projektipäällikkö Sinikka Winqvist, sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi, p. 044 7650 633
Helsingissä, Projektikoordinaattori Ville Majala, ville.majala@invalidiliitto.fi, p. 044 7650 604
Turussa, Projektikoordinaattori Markus Saari, markus.saari@invalidiliitto.fi, p. 044 7143 677
Jyväskylässä Kuurojen liitto ry, Projektikoordinaattori Ulla Sivunen, ulla.sivunen@kuurojenliitto.fi
Oulussa Nuorten Ystävät ry, Projektikoordinaattori Vesa karjalainen, vesa.karjalainen@nuortenystavat.fi p. 044 734 1549